Dziesięć działek w różnych dzielnicach zamierza przekazać mieszkańcom miasto na ogródki działkowe.

Prezydent Wałbrzycha informuje, że w siedzibie urzędu miejskiego przy ulicy Kopernika 2 w poniedziałek 15 maja zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Wykaz nieruchomości:

1/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 91/8 - obręb 32 Gaj, przeznaczona na ogródek;

2/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 5/18 - obręb 14 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek;

3/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 114/21 - obręb 35 Rusinowa, przeznaczona na ogródek;

4/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 538/6- obręb 26 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek;

5/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 58/2 - obręb 18 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek;

6/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 183 - obręb 2 Szczawienko, przeznaczona na ogródek;

7/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 7/14 - obręb 2 Szczawienko, przeznaczona na ogródek;

8/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 22 - obręb 11 Poniatów, przeznaczona na ogródek;

9/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 183- obręb 32 Gaj, przeznaczona na ogródek;

10/ dotyczy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działka nr 68/1 - obręb 18 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek.


Prezydent Wałbrzycha ogłasza też pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 55/3 obręb 13 Piaskowa Góra o powierzchni 95 m² z przeznaczeniem na ogródek.


Czytaj też:
CO INTERNAUCI NA MAPIE WAŁBRZYCHA ZNALEŹLI...

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn