Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Na mocy uchwały Nr XL/365/2009 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r., począwszy od 2010r. uruchomiony został konkurs pod nazwą „ŁADNY DOM”, w którym właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe, posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków, stanowiące ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania cenny obiekt kultury materialnej Miasta Wałbrzycha, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.
Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:
a) adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy zarządcy (lub zarządców),
b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją fotograficzną tego osiągnięcia,
c) uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie urzędu miejskiego w Wałbrzychu. Na najpiękniejsze budynki czekają nagrody finansowe.


Poprzednie edycje konkursu:
Wałbrzych: Ładny Dom 2020 - oto zwycięzcy! [ZDJĘCIA]
KTO W TYM ROKU MA NAJŁADNIEJSZY DOM W MIEŚCIE? [FOTO]
WAŁBRZYCH: SĄ U NAS ŁADNE DOMY - A GDZIE? (FOTO)
WAŁBRZYCH: NAGRODY ZA ŁADNY DOM - ZOBACZ METAMORFOZY (FOTO)


oprac. ELW,
fot. archiwalne Elżbieta Węgrzyn, Magdalena Sakowska - budynki wyróżnione w edycji 2020