Po ośmiu latach działań na rzecz zwiększenia ściągalności czynszów za mieszkania komunalne w Wałbrzychu widać znaczną poprawę, ale sporo też jest mieszkańców opornych, co nadal nie płacą... Ile czynszu rocznie płacą wałbrzyszanie, jaka jest jego ściągalność i zadłużenie czynszowe mieszkańców? Miastu udało się wreszcie zahamować wzrost salda zadłużenia! Oto dane...

Jak informował podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Kacper Nogajczyk, prezes MZB, najnowsze działania oraz te wcześniejsze z lat 2012-2018, tak miasta i Miejskiego Zarządu Budynków w walce z zadłużeniem czynszowym w Wałbrzychu przynoszą znaczną poprawę. Oto liczby ilustrujące dotychczasowe osiągnięcia.


Jakie kroki podjęto ostatnio?

- Krajowy Rejestr Długów

Od 2012 roku MZB współpracuje z KRD, przez 7 lat 2,5 tys. mieszkańców naszego miasta z zaległościami czynszowymi, którzy trafili do tego rejestru uregulowało niemal 10,4 mln zł długów wobec miasta poprzez ich spłatę, umorzenie, bądź odpracowanie. Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 7 902 wałbrzyskich dłużników. Spłacili już  z łącznym zadłużeniem 7,9 mln zł, ale 81 137 009 zł jeszcze do uregulowania pozostało. 


- BIK na dłużników

Od początku tego roku do lipca wysłano 4580 wezwań do zapłaty ostrzegających dłużników czynszowych o fakcie wpisania ich do BIG InfoMonitor, a ich zaległości czynszowe wynoszą niemal 47,5 mln zł. 
     

- Abolicja czynszowa

Dłużnicy, których zaległości czynszowe powstały przed 2014 rokiem mogli w 2018 skorzystać z możliwości umorzenia 70% długu w zamian za spłatę 30% i rozpoczęcia regularnego wpłacania bieżących należności za najem. Z tej opcji chciało skorzystać 171 osób, po weryfikacji ich wniosków podpisano 113 porozumień z dłużnikami. Porozumienia dotyczyły 1,445 mln zł oraz 1,639 mln zł odsetek. Wpłacili oni 30% swojego zadłużenia, co dało kwotę 769 tys. zł.


- 50% odpracujesz, 50% masz umorzone

Miejski Zarząd Budynków prowadził też program skierowany do dłużników czynszowych, którzy w zamian za odpracowanie połowy zadłużenia, mogli liczyć na umorzenie pozostałej jego części. Do końca 2018 roku było 47 takich wniosków, ostatecznie podpisano 35 porozumień o odpracowanie, dotyczyły one kwoty zaległości ponad 0,5 mln zł i ponad 331 tys. zł odsetek.


- Inne działania windykacyjne

Wałbrzyska współpraca MZB, działu windykacyjnego i mieszkaniowego w Ratuszu każdego roku wykonuje mrówczą pracę by subordynować mieszkańców miasta mających problemy z terminowym płaceniem za czynsz. Tylko przez siedem miesięcy tego roku wysłano 5028 wezwań do zapłaty (9526 w 2018 roku), 1247 sprawy skierowano do sądu (1941 - 2018 r.), otrzymano 235 wnioski o umorzenie (w 2018 - 647), 175 wniosków o odpracowanie (w 2018 - 268), a także 336 wniosków o rozłożenie zadłużenia na raty (2018 - 437).


- Ilu płaci i jak wysokie są długi?

Aktywność ta skutkuje m.in. wzrostem wpływów z postępowań komorniczych. Wpływy od komorników w 2016 roku wyniosły 1,3 mln zł, a już w 2018 - ponad 3 mln zł.

Stopniowo spada też saldo zadłużenia czynszowego wobec miasta. W 2019 roku wzrost zadłużenia i odsetek doliczanych do głównej kwoty długu wreszcie został zahamowany i ogólna kwota zadłużenia zaczęła spadać ze 150,9 mln zł w styczniu do 148,3 mln zł w czerwcu. 

 Wskaźnik ściągalności czynszów w Wałbrzychu w 2018 roku wyniósł 87,84%, są miesiące, w których oscyluje on wokół 90%, a jeszcze w 2014 za czynsz płaciło 77,51% najemców, zaś w latach 90., czy dekadę później, ściągalność czynszowa oscylowała wokół 50%. 

- Łączna kwota czynszu
W tym roku z 9 138 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni 409,7 tys. m kw. wałbrzyszanie powinni wpłacić 31,6 mln zł czynszu, a z 560 mieszkań socjalnych o powierzchni łącznej 21,9 tys. m kw. - 794 tys. zł.Elżbieta Węgrzyn