Został przyjęty "Regulamin partycypacji Gminy Wałbrzych w kosztach wymiany stolarki okiennej, stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykładziny podłogowej z wymianą płyt podłogowych w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych na lata 2021-2022". Prezentujemy jego założenia.

Komu przysługuje dofinansowanie do remontu?

Miasto może dofinansować wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykładziny podłogowej z wymianą płyt podłogowych wyłącznie najemcom lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych. O współfinansowanie przez miasto remontu nie mogą ubiegać się najemcy lokali socjalnych.
Co istotne, o partycypację w kosztach może ubiegać się najemca nieposiadający zaległości w opłatach czynszowych lub najemca, który zawarł porozumienie na spłatę zadłużenia, a w momencie przyznania partycypacji spłacił co najmniej należność główną.

Podstawą wyrażenia zgody na partycypację w kosztach wymiany jest zakwalifikowanie przez służby techniczne MZB Sp. z o.o. do wymiany okien, drzwi zewnętrznych, wykładziny i płyt podłogowych. Dowolność jest zatem wykluczona, to zarządca podaje parametry stolarki okiennej i drzwiowej, jaka może być zamontowana w mieszkaniu gminnym, ilość metrów wymiany wykładziny oraz płyt podłogowych.


Jak starać się o partycypację w kosztach?

Wymianę najemca wykonuje we własnym zakresie po otrzymaniu zgody MZB W zamian za wykładzinę podłogową może ułożyć panele podłogowe bądź płytki ceramiczne podłogowe, jednak wysokość partycypacji za wykonanie tych prac będzie taka jak za ułożenie wykładziny i płyt podłogowych. Wymiana stolarki w budynku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę z Biura Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Po wykonaniu prac najemca zgłasza fakt wymiany w BOK MZB celem dokonania odbioru. Podstawą udzielenia partycypacji w kosztach na powyższe prace są dokumenty:
᠆ zgoda na wykonanie prac wyrażona na wniosku o przyznanie partycypacji,
᠆ podpisanie umowy na wykonanie prac,
᠆ protokół odbioru prac,
᠆ oryginał faktury VAT za wykonaną usługę,
᠆ uzyskanie pozwolenia na budowę z Biura Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - w przypadku wymiany stolarki w obiektach zabytkowych. 


Jak wysoka może być miejska partycypacja w kosztach?

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Wałbrzycha nr 14/2021, w latach 2021-2022 wysokość gminnej partycypacji wyniesie odpowiednio:
- 400 zł za m2 okna przeszklonego. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty zakupu i montażu nowych okien,
- w przypadku drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą - 500 zł za sztukę. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty zakupu i montażu nowych drzwi,
- partycypacja w kosztach wymiany wykładziny za 1 m2 wynosi 30 zł.
- w przypadku wymiany płyt podłogowych za 1 m2 wynosi: 30 zł.
Partycypacja będzie zaliczona na poczet opłat bieżących w okresie 12 miesięcy dla prac, których wartość robót nie przekracza 800 zł (brutto), lub 24 miesięcy dla prac droższych.


Mieszkania remontowane:

Wałbrzych: MZB nie wyhamowuje z remontami

WAŁBRZYCH: WIELE REMONTÓW, ALE NADAL OGROMNE POTRZEBY [STATYSTYKI]
WAŁBRZYCH: REMONTUJĄ DZIESIĄTKI KAMIENIC W CAŁYM MIEŚCIE (FOTO)


O czynszach pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: ILU PŁACI ZA MIESZKANIE, A ILU WCIĄŻ TEGO UNIKA? [STATYSTYKI]
WAŁBRZYCH: NOWE ZWYŻKI CZYNSZÓW MIESZKANIOWYCH
WAŁBRZYCH I JEGO MIESZKANIA: ZASOBY, ZMIANY, POTRZEBY I PLANY (FOTO)
WAŁBRZYCH: NOWE MIESZKANIA PO REMONCIE ZA ŚRODKI UNIJNE [ZDJĘCIA]

oprac. Elżbieta Węgrzyn
fot. ilustracyjne