Urząd miasta zapowiada kolejne, duże dotacje do wymiany ogrzewania na bardziej ekologicznie. Można już składać deklaracje z prośbą o dofinansowanie.


Mieszkańcy lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym będą mogli otrzymać do 10 000 zł dotacji, w przypadku domu jednorodzinnego nawet 25 000 zł. Dotyczy to modernizacji systemów grzewczych, np. wymiany kotła czy instalacji grzewczej. Te duże pieniądze ogranicza 70-procentowy limit wydatków poniesionych na inwestycję. Najpierw jednak trzeba się trochę postarać - i mieć cierpliwość.

Jak informuje urząd miasta, pierwszym krokiem jest przygotowanie wspólnego wniosku o dotację z UE na wymianę kotłów opalanych węglem lub koksem na przyjazne dla środowisku źródła ciepła. Nad takim wnioskiem pracuje Wałbrzych i inne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, nieodzowny jest udział mieszkańców. Aby wniosek gmin był optymalny, potrzebne są wstępne deklaracje udziału w projekcie. Zgłaszanie tych deklaracji przez mieszkańców jest warunkiem koniecznym w realizacji projektu na terenie gminy.

Deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu: http://walbrzych.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Najpierw należy uzyskać hasło, które udostępni Zuzanna Żołnierczyk, pracownik Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 2 pok. 8, tel. 74 6488 548, e-mail: z.zolnierczyk@um.walbrzych.pl, 

Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8. Wstępne deklaracje udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 31.12.2018 r.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje, mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie. Przed wypełnieniem zgłoszenia należy uważne zapoznać się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań, należy się skontaktować z Zuzanną Żołnierczyk, tel. 74 64 88 548, e-mail: z.zolnierczyk@um.walbrzych.pl, w godz. 7.30 – 15.30 (Po, Śr, Cz), 7.30-16.30 (Wt), 7.30-14.30 (Pt).

Urząd miasta przewiduje organizację spotkań, żeby pomóc mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji. O terminach spotkań magistrat ma poinformować wkrótce.

Miejski program dofinansowania: WAŁBRZYCH: WYMIANA PIECÓW NA EKOLOGICZNE. KIEDY NABÓR WNIOSKÓW?


Opr. MS
Foto: ilustracyjne