Już wkrótce także w Szczawnie-Zdroju wzrosną stawki opłat za odbiór odpadów. Znamy wysokość nowych stawek.


Od 1 kwietnia na terenie gminy będą obowiązywały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą rady miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28.02.2020 r. przyjęto następujące stawki opłat dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych:

22 zł – wysokość opłaty od jednego mieszkańca.
44 zł – dwukrotna stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
21 zł – stawka opłaty od jednego mieszkańca w przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostownika przydomowego.

Dlaczego ceny za odbiór odpadów wzrosną?

- System gospodarki odpadami musi się bilansować – to znaczy, że koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. Samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu gospodarki odpadami - odpowiadają przedstawiciele magistratu.

Na zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie wpływ mają w szczególności:

- Wzrost wysokości stawek za zagospodarowanie śmieci na składowisku odpadów komunalnych – siedmiokrotny wzrost wysokości opłaty marszałkowskiej.


- Wzrost kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych i selektywnie zebranych dla firm odbierających odpady.


- Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadza zmianę dotyczącą deklaracji zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie odpadów WYŁĄCZNIE W SPOSÓB SELEKTYWNY.
Oznacza to, że nie ma już dwóch opłat do wyboru, niższej za zbieranie odpadów w sposób selektywny i wyższej za brak segregacji a właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Wraz z początkiem 2020 roku zmieniły się także przepisy dotyczące zasad segregacji odpadów - od teraz trzeba je dzielić na 5 frakcji. Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który jest wdrażany od 1 lipca 2017 roku, wprowadza osobne pojemniki na: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane.


Jak podsumowują przedstawiciele gminy, podwyżki dotykają gmin i miast w całej Polsce i znowelizowane przepisy wymuszają na wszystkich zmianę opłat za gospodarkę odpadami. Wałbrzych podniósł swoje od 1 stycznia.

Pisaliśmy o tym:

Na początku były zapowiedzi radykalnych zmian: WAŁBRZYCH: ZAPOWIADANA JEST DUŻA PODWYŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI.

Potem zmiana operatora: WAŁBRZYCH: NOWY ODBIORCA ŚMIECI - CZY SPODZIEWAĆ SIĘ PODWYŻEK?, WAŁBRZYCH: KOMUNALNIK W CAŁKOWITYM ODWROCIE?, KTO BĘDZIE ODBIERAŁ ODPADY Z WAŁBRZYSKICH OSIEDLI?.

Potem zapowiedź dużej podwyżki: WAŁBRZYCH: NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI PRZEGŁOSOWANE.

Następnie nowy operator, czyli Alba, zaprezentował swój sprzęt i pochwalił się, że jest gotowy do akcji: WAŁBRZYCH: ALBA - PODWYŻKI I SUROWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI.

Kilka dni potem miasto groziło już Albie karami umownymi, a nawet wypowiedzeniem umowy, bo wałbrzyszanie zasypywali ratusz skargami i monitami: WAŁBRZYCH TONIE W ŚMIECIACH, ALBA SIĘ NIE WYRABIA, CO DALEJ? (FOTO).

W następnych dniach spółka poprawiła jakość usług: WAŁBRZYCH: ALBA OPUBLIKOWAŁA HARMONOGRAM ODBIORU i zaczęła się bronić, wskazując na winę poprzedniego operatora, firmy Komunalnik: WAŁBRZYCH I ŚMIECI: ODCINEK KOLEJNY, ALBA ODPOWIADA NA ZARZUTY.


Potem pojawiły się problemy przedsiębiorców: WAŁBRZYCH - ŚMIECI: PRZEDSIĘBIORCY KONTRA MIESZKAŃCY?

Następnie straż miejska podzieliła się spostrzeżeniami: WAŁBRZYCH I ŚMIECI: STRAŻ MIEJSKA ZABIERA GŁOS (FOTO)Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska