W Wałbrzychu nie ma już akcji wystawek, ale taką akcją mogą się cieszyć sąsiedzi. Podajemy harmonogram odbioru.


Urząd miasta informuje, że na terenie gminy Szczawno-Zdrój zostanie przeprowadzona w formie „wystawki” zbiórka:

• odpadów wielkogabarytowych m.in. szaf, sof, wersalek, foteli, krzeseł, stołów itp.

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. lodówek, telewizorów, lamp, drukarek itp.

Akcja odbędzie się w dniach 18-22 maja i dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkanych, nie firm. Harmonogram odbioru odpadów:Szczawieński magistrat przypomina też o możliwości zakupu worków na odpady BIO (odpady zielone) oraz pozostałych worków do selektywnej zbiórki odpadów (metale i tworzywa sztuczne oraz szkło) w siedzibie ALBA Dolny Śląsk przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu.


Dla mieszkańców Szczawna-Zdroju dostępny jest również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się również przy ul. Piasta 16. W przypadku, gdy konieczne jest pozbycie się z nieruchomości odpadów selektywnie zebranych poza harmonogramem, właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Szczawna Zdroju mogą je przekazać właśnie tam.

Są tam przyjmowane następujące odpady:


- papier,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe,

- bioodpady, w tym odpady zielone,

- metale i tworzywa sztuczne,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte opony,

- meble i odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odzież i tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

Oddając odpady do PSZOK-u należy okazać dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.
Transport odpadów do PSZOK-u mieszkaniec zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. PSZOK czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek - czwartek 8.00-14.00, piątek 12.00-18.00. W przypadku pytań kontakt z pracownikiem ALBY - tel. 74/8478475 lub wydziałem urzędu miejskiego - tel.74/849-39-09.

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: JAKIE ZMIANY W ODPADACH ZA ŚMIECI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?