Macie piękne ogródki, kwiaty, zadbane rośliny wokół domu? Pochwalcie się nimi! Szczawno-Zdrój zaprasza mieszkańców do udziału w drugiej edycji konkursu na najładniejszą posesję.


Celem konkursu jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, a także wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Wszystkim przecież zależy, żeby miasto było piękne, zielone, ukwiecone, by cieszyło oko mieszkańców i kuracjuszy.


Termin zgłaszania się do konkursu upływa 15 lipca 2019 r.
Prace związane z konkursem koordynuje komisja. Uczestnikami mogą być mieszkańcy Szczawna-Zdroju deklarujący swój udział poprzez wypełnienie zgłoszenia, które należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 5) Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju bądź mailowo na adres: promocja@szczawno-zdroj.pl (w temacie: „Najładniejsza Posesja 2019 r. – zgłoszenie”). Zgłoszenia, które wpłyną później, nie będą rozpatrywane.

Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach:

- Zabudowa jednorodzinna
- Zabudowa wielorodzinna.

W
nioski mogą być składane przez właścicieli, współwłaścicieli oraz reprezentantów danej zabudowy. Komisja konkursowa przewiduje, że w celu wyłonienia laureatów konkursu na podstawie zgłoszeń dokona przeglądu posesji na terenie gminy Szczawno-Zdrój do 16 sierpnia 2018 r. Laureatom konkursu w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne. Komisja konkursowa, która przyznawać będzie punkty decydujące o końcowym wyniku zwróci uwagę na: ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność gatunkową nasadzeń, kompozycję architektoniczną, ekologię, elewację oraz ogrodzenie.

Konkurs odbywa się pod patronatem burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka. Karta zgłoszeniowa i regulamin do pobrania na stronie www.szczawno-zdroj.pl.


Opr. MS
Foto: ilustracyjne