Ile teraz można otrzymać w Szczawnie-Zdroju na wymianę ogrzewania na ekologiczne?


Z 2 do 5 tys. zł podwyższona została kwota dotacji gminnej w Szczawnie-Zdroju na zmianę ogrzewania – z tradycyjnego na ekologiczne. Uchwałę w tej sprawie burmistrz Marek Fedoruk przedłożył radzie na ostatniej sesji rady miasta.

Nowe zapisy zwiększyły znacząco kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania - aby je otrzymać należy spełnić jeden, podstawowy warunek: zlikwidować źródło ciepła na paliwo stałe.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami do formularza.


Do wniosku wnioskodawca dołącza:


1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości albo tytuł prawny do władania nieruchomością wraz ze zgodą właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku, gdy on nie jest wnioskodawcą;
2) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia robót, albo pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;
4) kosztorys przewidywanych prac lub robót.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

- Jest to kolejny element działań, mających na celu ograniczanie tzw. niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w naszym mieście – komentuje Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju. – A przypomnę tylko, że jest ich sporo: to monitoring jakości powietrza poprzez zakup 6 mobilnych sensorów, 
prowadzona jest kampania informacyjna straży miejskiej dla mieszkańców "Nie pal śmieci, bo trujesz siebie i innych" - w tym sezonie nałożono już kilka mandatów na palących "byle czym"; systematycznie prowadzone są kontrole.

Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych do wymiany kotłów pn. "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej". Czeka wciąż na rozstrzygnięcie konkursu, planuje się dopłaty dla ponad 100 systemów ogrzewania – wysokość dotacji to 70 % kosztów.


Urząd Miejski wspólnie z PGNiG i PSG działa w zakresie udzielania wsparcia i pomocy merytorycznej mieszkańcom, którzy są zainteresowani zmianą systemu ogrzewania - tel. 693 781 536 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w 1 i 3 piątek miesiąca, zaś szczawieńska straż miejska uczestniczy właśnie w cyklu szkoleń dotyczących kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych.


Jest także apel urzędu miasta do wszystkich mieszkańców: jeśli ktoś w okolicy zatruwa powietrze, warto zadzwonić i zgłosić strażnikom miejskim - tel. 606 743 008.

Na ten temat pisaliśmy:
SZCZAWNO-ZDRÓJ WALCZY Z PALĄCYMI ODPADY - SĄ MANDATY
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO ROBIĆ Z LIŚĆMI I ŚMIECIAMI Z OGRODU? A CZEGO NIE?
Szczawno-Zdrój: teraz na bieżąco można śledzić jakość powietrza!
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CZY JEST TU CZYSTE POWIETRZE? (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: MOBILNE SENSORY ZBADAJĄ JAKOŚĆ POWIETRZA

Czytaj też:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: REMONTY CHODNIKÓW MNIEJSZE I WIĘKSZE (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: URZĄD MIEJSKI NIEMAL JAK NOWY (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO MIESZKAŃCY MYŚLĄ O TĘŻNI SOLANKOWEJ?Opr. MS
Foto użyczone: UM Szczawno-Zdrój