W powiecie wałbrzyskim jedna z gmin rozpoczyna inwentaryzację materiałów szkodliwych wykorzystanych do budowy lub ocieplania - będą sprawdzane wszystkie posesje.


Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, że właśnie rozpoczęła się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Jest ona niezbędna dla opracowania dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stare Bogaczowice”.

- Informujemy, że inwentaryzację przeprowadzą upoważnieni przez wójta Gminy Stare Bogaczowice przedstawiciele firmy EKO-TEAM ze Zgorzelca. Pracownicy EKO-TEAM będą posiadać do wglądu oryginał upoważnienia, a także będą wyposażeni w  identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterom i udostępnianie swoich posesji do spisu z natury, w szczególności informacji o zmagazynowanych wyrobach zawierających azbest. Prosimy o współpracę z ankieterami i rzetelne przekazywanie informacji - mówią przedstawiciele urzędu gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i transportowania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, to na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcia azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma.

Więcej można się dowiedzieć kontaktując się z Urzędem Gminy Stare Bogaczowice - tel. 74/8452 165 lub z przedstawicielem firmy - tel. 691 015 026.

- Jedynie właściwie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest będą uwzględniane w  programie, a tym samym w przypadku takich wyrobów przewidziano finansowanie ich zbiórki, transportu i utylizacji - mówią przedstawiciele gminy.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne