Na spotkaniu z mieszkańcami Jedliny-Zdroju burmistrz Leszek Orpel wręczył pierwszym 19 osobom promesy udzielenia przez gminę Jedlina-Zdrój dotacji na wymianę pieca na ekologiczny.


Gmina Jedlina-Zdrój jako pierwsza złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i gmina przystąpiła do realizacji zadania.

Pierwszych 19 osób dokonało już likwidacji 22 pieców węglowych i zainstalowało ogrzewanie gazowe oraz złożyło wymagane dokumenty do rozliczenia. Łączna kwota dofinansowania dla tych osób wyniosła 116 712 zł. Mieszkańcy w najbliższych dniach otrzymają przelewy pieniężne na wskazane rachunki bankowe. Kolejny termin przyjmowania wniosków do rozliczeń dla tych mieszkańcy, którzy w niedługim czasie planują zakończenie wymiany pieców, to 15 stycznia 2018 roku.

Opr. MS
Foto użyczone: UM Jedlina-Zdrój