Jeśli w twoim prywatnym ogrodzie stoi pamiątka po totalitarnym systemie, to i tam zadziała ustawa dekomunizacyjna i zwalczająca wspomnienia po innych reżimach. Na razie jest czas na zgłoszenie do usunięcia jej na koszt państwa.


Wojewoda dolnośląski przypomina, że właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której  znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, lub propagujący taki ustrój w inny sposób, zobowiązani są do usunięcia tego pomnika w terminie do 31 marca 2018 r.

Poniesione przez właścicieli lub użytkowników wieczystych koszty usunięcia z nieruchomości pomnika upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób w terminie do 31 marca 2018 r., zwrócone zostaną przez Skarb Państwa ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest wojewoda.


W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez ustawodawcę terminu wojewoda  nakaże w drodze decyzji usunięcie takiego pomnika, a związane z tym koszty poniesie właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości.


Urząd miasta w Jedlinie-Zdroju prosi mieszkańców o przekazywanie w terminie do 31 stycznia 2018 r. informacji o miejscu usytuowania takiego pomnika - kopca, obelisku, kolumny, rzeźby posągu, popiersia, kamienia pamiątkowego, płyty i tablicy pamiątkowej, napisów i znaków, do siedziby urzędu przy ulicy Poznańskiej 2, pokój nr 4, telefonicznie na nr 748455215 lub mailem na adres: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu.

A co z pomnikiem? Może przyjmą go w Muzeum Socrealizmu w Kozłówce?

Opr. MS
Foto: ilustracyjne
Galeria - pomniki z Muzeum Socrealizmu w Kozłówce - fot. Elżbieta Węgrzyn