Jakie prace remontowe przewidziano na Podzamczu we wrześniu?


Przekazujemy informację Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji we wrześniu.

Roboty budowlane:

  • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 - rozpoczęcie prac;
  • utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84 - kontynuacja prac;
  • utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 - kontynuacja prac;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 - branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana - stropodach wentylowany - kontynuacja prac;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 - branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana - stropodach wentylowany - rozpoczęcie i kontynuacja prac;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a - branża budowlana, branża budowlana- stropodach wentylowany- rozpoczęcie i kontynuacja prac.


Roboty instalacyjne:

  • wymiana leżaków instalacji wodnej w budynku przy ul. Basztowej 48-64 - kontynuacja prac.


Roboty elektryczne:

  • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 17-37.