W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” ma ważne informacje dla swoich lokatorów.


Spółdzielnia informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemią koronawirusa na terenie kraju oraz wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach między ludźmi na okres jednego miesiąca, czyli do 10 kwietnia:

-
wstrzymuje się wykonywanie przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni;

- wstrzymuje się wykonywanie wymian stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni;

- ogranicza się interwencje służb technicznych utrzymania ruchu instalacji w lokalach mieszkalnych tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia lub zabezpieczenia mienia;

- ogranicza się interwencje służb techniczno- eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych dot. zgłoszeń lokatorów w zakresie utrzymania stanu technicznego lokali.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, informuje, że zostają odwołane:

- do 25.03.2020r. wszystkie zajęcia w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym,

- osobiste dyżury członków zarządu w marcu (kontakt telefoniczny).

Zarząd spółdzielni zaleca też powstrzymanie się od osobistych wizyt w jej biurach. Zgłoszenia można dokonywać telefoniczne lub drogą mailową (wykaz telefonów, dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej spółdzielni).


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska