Na Podzamczu grasuje gang podszywający się pod pracowników tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej. Uważajcie!


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że pojawiły się informacje o osobach podszywających się pod pracowników spółdzielni, proponujących zakup różnego rodzaju przyrządów, na przykład czujników gazu) oraz wykonywanie różnych prac - między innymi wymianę okien, drzwi itp.

- Informujemy, że wszyscy wykonawcy, którzy działają w zasobach i na terenach Spółdzielni i za zgodą Spółdzielni, posiadają upoważnienia lub zlecenia (z pieczątkami i podpisami) na określony zakres robót. Wykonawcy, którzy działają w zasobach i na terenach Spółdzielni nie pobierają od mieszkańców żadnych opłat i nie wymagają podawania żadnych danych z dowodów osobistych - przestrzegają pracownicy spółdzielni.

Poza tym o wykonywaniu planowanych prac spółdzielnia informuje mieszkańców komunikatami umieszczanymi w gablotach na klatkach schodowych.

W celu potwierdzenia wiarygodności firmy należy dzwonić do Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze", tel. 074 / 66-56-966 do 969.
Wszelkie próby wyłudzania pieniędzy należy zgłaszać bezpośrednio policji na nr tel. 997.

Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska