Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze ostrzega przed szajką oszustów udających jej współpracowników.


Jak zawiadamiają pracownicy spółdzielni, docierają do nich informacje, że na terenie osiedla krążą oszuści proponujący mieszkańcom wykonywanie różnych prac, między innymi wymianę drzwi itp., wykorzystując argument, że współpracują ze spółdzielnią.

- Informujemy, że wszyscy wykonawcy, którzy działają w zasobach i na terenach Spółdzielni i za zgodą Spółdzielni, posiadają upoważnienia lub zlecenia (z pieczątkami i podpisami) na określony zakres robót.
Wykonawcy nie pobierają od mieszkańców żadnych opłat i nie wymagają podawania żadnych danych z dowodów osobistych i podpisywania jakichkolwiek umów - podkreślają pracownicy SM.

Do tego o realizacji prac planowanych spółdzielnia informuje mieszkańców komunikatami umieszczanymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej.
W celu potwierdzenia wiarygodności firmy należy dzwonić do Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej - tel. 074 / 66-56-966 do 969. Wszelkie próby wyłudzania pieniędzy należy zgłaszać bezpośrednio na policję - numer alarmowy.


Opr. MS
Foto ilustracyjne: Magdalena Sakowska