Nie wszystko sparaliżowała pandemia - na Podzamczu zaplanowano na listopad wiele prac. Jakich?


Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w listopadzie:


Roboty budowlane:

 • wykonanie, dostawa i montaż balustrad balkonowych, montowanych do istniejących balustrad celem ich podniesienia do wymaganej przepisami wysokości w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 - rozpoczęcie prac;
 • rozbiórka istniejącego boksu śmietnikowego, montaż nowej wiaty śmietnikowej, roboty towarzyszące wynikających z rozbiórki boksu i montażu wiaty przy budynku przy ul. 11 Listopada 99. Usytuowanie nowej wiaty śmietnikowej zamknie się w granicach działek nieruchomości budynkowej przy ul. 11 Listopada 95-99 - kontynuacja prac;
 • remont nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z remontem drogi dojazdowej przed budynkiem przy ul. Kasztelańskiej 86 - kontynuacja prac;
 • wymiana nawierzchni chodnika asfaltowego na kostkę brukową przy budynku przy ul. Grodzkiej 22-24 (od strony balkonów);
 • remont przejścia (tunelu) w budynku przy ul. Grodzkiej 50-52;
 • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Hetmańskiej- klatka nr 36;
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 - branża budowlana, branża instalacyjna - kontynuacja prac;
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 - branża budowlana, branża instalacyjna, branża budowlana - stropodach wentylowany - kontynuacja prac;
 • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a  - branża budowlana, branża budowlana - stropodach wentylowany - rozpoczęcie i kontynuacja prac.


Roboty instalacyjne:

 • wymiana leżaków instalacji wodnej (izolacje) w budynku przy ul. Basztowej 48-64 - kontynuacja prac.


Roboty elektryczne:

 • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 - kontynuacja prac
 • wymiana oświetlenia na LED na strychu w budynku przy ul. Hetmańskiej 36-52 - rozpoczęcie prac
 • wymiana WLZ w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- kontynuacja prac.


Opr. MS
Foto ilustracyjne archiwalne - Magdalena Sakowska