O ile procent wzrosną ceny ogrzewania i koszt przyłączenia się do sieci? Mamy nowe taryfy.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, od 1 grudnia 2021 roku wprowadziło nowe ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane do jej zasobów. W uzasadnieniu podwyżki czytamy:

Wprowadzenie nowych (wyższych) stawek i opłat za ciepło spowodowane zostało przyczynami od nas niezależnymi, tzn.:


- znacznym wzrostem opłat z tytułu praw do emisji dwutlenku węgla: tj. ze 119,15 zł/t do 270,46 zł/t (ogółem z 4 942 472 zł na 11 517 573 zł)
- znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, tj. z 323 zł/MWh do 429 zł/MWh ( ogółem z 1 070 959 zł na 1 488 691 zł/t), netto,
- znacznym wzrostem cen opału: węgla z 264 zł/t do 330 zł/t oraz gazu z 71 zł/MWh do 212 zł/MWh. Ogółem paliwo zdrożało z 9 257 644 zł do 11 517 573 zł (netto)
- wzrostem stawek za materiały i roboty budowlane - o ok. 40%.

Zatem właśnie od 1 grudnia w spółdzielni obowiązują ceny i opłaty za ciepło wprowadzone na podstawie „Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu" z 15 listopada 2021r. 

- Przypominamy, że w bieżącym roku pierwsza zmiana taryfy obowiązującej od 1 grudnia 2020r., wystąpiła z dniem 14 maja 2021r. i skutkowała wzrostem kosztów na poziomie 5%. Obecna podwyżka wynosi 27,14%. Reasumując, od grudnia 2020r. do grudnia 2021r. dokonane zmiany cen i opłat „Taryfy dla ciepła” skutkować będą ponad 33% wzrostem kosztów za ciepło dostarczane przez PEC S.A. w Wałbrzychu. Wyliczony wskaźnik dotyczy ogółu zasobów na Osiedlu Podzamcze - komentuje zarząd spółdzielni.

Wzrost kosztów za ciepło będzie zróżnicowany w poszczególnych budynkach (z uwagi na docieplenie budynku - termomodernizacja, zużycie ciepłej wody, różnice w indywidualnym zapotrzebowaniu odbiorców na ciepło). O zmianie zaliczek lokatorzy spółdzielni zostaną poinformowani odrębną korespondencją dostarczoną do skrzynek pocztowych. Istnieje możliwość zwiększenia indywidualnych opłat zaliczkowych dla lokalu na dany okres rozliczeniowy. Pisemne oświadczenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 25 (tel. 74 664 72 53).

Nowy cennik:

Grupa A1 i A2 to odbiorcy wałbrzyscy z ciepłowni PEC, grupa LG to odbiorcy końcowi w Wałbrzychu, którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła PEC, opalanych gazem.
Ostatnia podwyżka była pół roku temu, cennik obowiązywał od 1 czerwca do 30 listopada 2021. Pisaliśmy o tym: WAŁBRZYCH: WESZŁY W ŻYCIE PODWYŻKI OGRZEWANIA (CENNIK). J
est to kolejna, szósta zmiana taryfy dla odbiorców ciepła w ciągu ostatnich trzech lat.

To nie są pierwsze, ani jedyne podwyżki jakie nas czekają:
Ceny gazu biją kolejne rekordy
Ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych w górę - o ile?

Inne podwyżki lokalne:
Wałbrzych: Duże zmiany w parkowaniu wchodzą w życie

Wałbrzych: Ceny parkowania w centrum jeszcze wyższe?
Wałbrzych: Od grudnia droższe bilety komunikacji miejskiej
Wałbrzych: Podatek od nieruchomości - wyższe stawki w 2022
Wałbrzych: Trzy uchwały o podwyżkach przegłosowane.

Opr. MS
Foto ilustracyjne: Magdalena Sakowska