Niewidzialni mieszkańcy zużywają wodę w lokalach SM Podzamcze. Kto płaci?


Jak informuje Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze", po analizie rozliczenia kosztów zużycia wody w okresie od 01.01.2020r. do 31.05.2020r., po raz kolejny stwierdzono, że w lokalach mieszkalnych, w których nie podano liczby osób zamieszkujących - wykazano pobór wody.

Administratorzy przypominają, że uchylanie się od obowiązku wnoszenia zaliczkowych opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków powoduje konieczność czasowego przeniesienia kosztów za zużytą wodę na pozostałych mieszkańców danej nieruchomości.

W związku z tym zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszaniu liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie.


Czytaj też:
PODZAMCZE: JAKIE PRACE REMONTOWE W TYM MIESIĄCU?
PODZAMCZE: CO Z TĄ FONTANNĄ I SKWEREM - BĘDZIE, CZY NIE?
PODZAMCZE: NOWE PRZEDSZKOLE, BĘDZIE NOWY PRAC ZABAW (FOTO)
PODZAMCZE: NOWA WERSJA ALEI PODWALA MA JUŻ 10 LAT, ŚCIEŻKA 7 (FOTO)
PODZAMCZE: RUSZAJĄ KOLEJNE INWESTYCJE I POWSTAJE PARKING (FOTO)Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska