Każdego miesiąca Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" wykonuje na osiedlu prace budowlane, instalacyjne i elektryczne. Co zaplanowano na styczeń?

roboty budowlane:

  • wymiana nawierzchni szutrowej na kostkę betonową o gr 6cm na podsypce piaskowej przy budynku przy ul. Palisadowej 45 w Wałbrzychu- ETAP II- kontynuacja prac,
  • czyszczenie oraz docieplenie stropodachu wentylowanego przy ul. Senatorskiej 30-46 (4 klatki: 32,34,42,44) w Wałbrzychu- rozpoczęcie prac

roboty instalacyjne:

  • montaż sterownika ECL w węźle cieplnym w budynku przy ul. Grodzkiej 49 w Wałbrzychu,
  • montaż reduktora ciśnienia w węźle w budynku przy ul. Palisadowej 33 oraz ul. Palisadowej 81 w Wałbrzychu.


oprac. i fot. ELW