Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu po weryfikacji 11 złożonych wniosków do planów remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców przyjęła cztery. Oto one.


1. ul. Basztowej 17-37:

  • wyłożenie wykładziny TARKETT w pomieszczeniach suszarni przy ul. Basztowej 31

2. ul. Grodzkiej 4-20, 22-40, 42-54:

  • kontynuację remontu pomieszczeń suszarni na budynku przy ul. Grodzkiej 42-54
  • montaż oświetlenia w suszarni przy ul. Grodzkiej 28
  • wykonanie nowych okładzin posadzek ( z płytek gresowych) na łączniku bram 38 i 40

3. ul. Fortecznej 2-20, 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21:

  • malowanie części wyłączonej z ruchu przy ciągach pieszych przy ul. Senatorskiej 19-21
  • wyłożenie wykładziny TARKETT w pomieszczeniu suszarni przy ul. Senatorskiej 7
  • wykonanie nowych okładzin posadzek ( z płytek gresowych) na łączniku bram przy ul. Senatorskiej 3-5
  • montaż czujnika ruchu pomiędzy X i XI p. przy ul. Senatorskiej 3

Na nieruchomości przy ul. Poselskiej 13-17 po dokonaniu oceny merytorycznej złożonego wniosku oraz po wizji lokalnej na przedmiotowej nieruchomości nie przyjęto do realizacji prac związanych z remontem holu polegającego na wyłożeniu ścian płytkami gresowymi.

Zarząd spółdzielni przy podejmowaniu decyzji brał pod uwagę względy merytoryczne, techniczne, finansowe, prawne, a także pilność realizacji.

oprac. ELW
fot. Magdalena Sakowska