Idzie wiosna i poczułeś zew do ziemi? Wraz z Rodzinnymi Ogrodami Podzamcze prezentujemy kompendium informacji potrzebnych do tego, by zostać użytkownikiem ogródka - i aktualny wykaz wolnych działek. Nie wiadomo w końcu, jaki będzie ten sezon wiosenno-letni i wakacje...


A zatem na początku czeka nas:

1. WYBÓR DZIAŁKI

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest wybranie wolnej działki znajdującej się w wykazie wolnych działek będących w dyspozycji Zarządu ROD:
– Wykaz wolnych działek poniżej (stan na 05.03.2021 r.).

W znalezieniu konkretnej działki pomoże mapa ogrodu z opcją powiększenia:

http://rodpodzamcze.hb.pl/wp-content/uploads/2015/07/PALN_AKTUALNY.gif

Zarząd ROD prosi o wybranie kilku interesujących działek, ponieważ w międzyczasie jedna z nich może zostać zarezerwowana przez inna osobę.Potem czas na:

2. KONTAKT Z ZARZĄDEM ROD

Osoba zainteresowana działką lub osoby (w takim przypadku wyłącznie małżeństwo) składają wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
– Wniosek (do pobrania)
Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku przygotujemy niezbędne dokumenty.
O rezerwacji konkretnej działki decyduje kolejność zgłoszeń.

3. PODPISANIE DOKUMENTÓW

Poprzez kontakt telefoniczny ustalimy termin spotkania (data i godzina) w celu podpisania i odebrania wszystkich niezbędnych dokumentów w siedzibie ROD.A ile ta przyjemność kosztuje?

4. OPŁATY

Nowy działkowiec po nabyciu prawa do działki zobowiązany jest do uiszczenia opat ogrodowych:

Opłaty wnoszone jednorazowo:

– Opłata ogrodowa określona przez Zarząd ROD: 190 zł
– Opłata ogrodowa określona przez Okręgową Radę PZD: 150 zł

Opłaty stałe za działkę w ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu w 2021 roku:


opłata ogrodowa w wysokości: 0,27 zł od m² działki,

opłata za gospodarowanie odpadami: 100 zł (podwyżka o 20 zł od 2020),
opłata za funkcjonowanie wodociągu ogrodowego: 30 zł,
opłata na inwestycje i remonty: 10 zł,
składka członkowska: 6 zł.

Wymienione opłaty ogrodowe działkowiec zobowiązany jest wpłacić w terminie do dnia:


30 czerwca 2021 roku
:


NA KONTO BANKOWE

odbiorca: ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
nr konta: 62 1090 2590 0000 0001 3408 6540
tytułem: opłaty za rok 2021 – Imię i nazwisko, działka nr (podać numer swojej działki)

W KASIE ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu:
w środy i czwartki w godz. 15:00-18:00 oraz piątki w godz. 9:00-12:00.
Wykaz wolnych działek z numerem i powierzchnią w metrach kwadratowych:
O ogródkach działkowych i ogromnym wzroście ich popularności w ubiegłym roku pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: DZIAŁKOWCY OBAWIAJĄ SIĘ UTRATY KONTROLI NAD OGRÓDKAMI
WAŁBRZYCH: W JAKICH DZIELNICACH OGRÓDKI DO WYDZIERŻAWIENIA?Opr. i foto: Magdalena Sakowska