Podzamcze od lat przygotowywało się na możliwość absorpcji funduszy unijnych na potrzeby termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Do kiedy poczekamy na realizację wniosku o środki z Unii Europejskiej na termomodernizację budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze"?

Spółdzielnia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPDS.03.03.04-02-0031 / 16).
Wniosek pt. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ”, który został złożony w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 30 września, obejmuje kompleksową modernizację budynków, w tym m.in. : docieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych, modernizacja węzłów cieplnych oraz wymiana leżaków, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Kiedy decyzja?
Termomodernizacji za unijne fundusze mają zostać poddane budynki: ul. Basztowej 2 - 22, Blankowej 8 - 18 oraz Blankowej 20 - 32, Palisadowej 95 – 95 A, a także 99 – 99 A. Ogólna wartość wniosku ok. 4 mln. 990 tys. zł., z czego dofinansowanie wyniosłoby około 40% ogólnej wartości.
Jednak wspólnoty będą się musiały uzbroić w cierpliwość. Termin rozstrzygnięcia konkursu to – maj 2017 roku, a tryb konkursu pozostawia oczekujących na rozstrzygnięcie w niepewności do wiosny. Jeśli, miejmy nadzieję, Podzamcze środki uzyska, to realizację zadania  będzie można przeprowadzić  w drugim i trzecim kwartale przyszłego roku. Mieszkańcy kompleksowo docieplonych budynków dostrzegą plusy tej inwestycji nie tylko w portfelu - obniżą rachunki za ogrzewanie, ale i zyskają czystsze powietrze.

W zarządzie spółdzielni znajduje się 388 tys. m kw. lokali mieszkalnych (63 budynki), po realizacji tego projektu 210 tys. ( 54,1%) byłoby po termomodernizacji.

Przeczytaj też:
HARMONOGRAM ROZRUCHU URZĄDZEŃ CO
NA PODZAMCZU POSYPIĄ SIĘ MANDATY
TERMOMODERNIZACJA NA PODZAMCZU WKRÓTCE ZA ŚRODKI UNIJNE
KOLEJNE MIESZKANIA KOMUNALNE NA PODZAMCZU I NOWYM MIEŚCIE

PODZAMCZE: WIELKI BRAT JUŻ PATRZY
PREZYDENT Z MIESZKAŃCAMI O PODZAMCZU
PODZAMCZE: CO Z TYMI PARKINGAMI?

oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn