Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" zawiadamia mieszkańców, jakie prace zostaną wykonane w lutym.


Informacja o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w lutym:

roboty budowlane:

  • wymiana nawierzchni szutrowej na kostkę betonową o grubości 6 cm na podsypce piaskowej przy budynku przy ul. Palisadowej 45 - etap II - kontynuacja prac;
  • czyszczenie oraz docieplenie stropodachu wentylowanego przy ul. Senatorskiej 30-46 (2 klatki: 34,42) - kontynuacja prac;
  • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 14;
  • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kasztelańskiej 34.


roboty instalacyjne:

  • wymiana foltroodmulnika, wymiana podejść do wymienników, wymiana regulatora ciśnienia i przepływu w węzłach cieplnych w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57 (węzły zlokalizowane w klatkach nr 41 oraz 49).


roboty elektryczne:

  • wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Palisadowej 71-93 (klatki nr 71-81).


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska