Jakie prace remontowe i budowlane prowadzi w tym miesiącu Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"?


Na liście są:

Roboty budowlane:

  • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 - etap II - kontynuacja prac (kl nr 6);
  • malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Kasztelańskiej 24;
  • remont dachu budynku przy ul. Grodzkiej 59-61 - kontynuacja prac;
  • wykonanie, dostawa i montaż nakładek na istniejące balustrady balkonowe celem podniesienia ich do wymaganej przepisami wysokości - w budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4 - kontynuacja prac;
  • rozbiórka istniejącego boksu śmietnikowego oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. 11 Listopada 97;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 - branża budowlana - kontynuacja prac;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 - branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a - branża budowlana - kontynuacja prac.


Roboty elektryczne:

  • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 37-51 - kontynuacja prac;
  • montaż opraw numerycznych typu LED na portalach wejściowych oraz wymiana opraw na typu LED w portalach wejściowych wraz z montażem czujek ruchu w budynku przy ul. Fortecznej 3-17, 27-33 - rozpoczęcie prac.