Jakie prace budowlane i remontowe w lipcu czekają mieszkańców Podzamcza?


Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w lipcu.


Roboty budowlane:

  • utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Basztowej - część 2, planowane rozpoczęcie kolejnego etapu;
  • rozbiórka nadbudówki oraz remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Fortecznej 27-29 - kontynuacja prac;
  • wykonanie czyszczenia i docieplenia stropodachu wentylowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Fortecznej 27-29 w technologii pneumatycznego montażu materiału termoizolacyjnego „EKOFIBER” o grubości 30cm;
  • remont krawędzi dachu, wymiana rynny i obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Grodzkiej 63-65;
  • remont krawędzi dachu, wymiana rynny i obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Basztowej 49-51.


Roboty instalacyjne:

  • wymiana leżaków instalacji wodnej w budynku przy ul. Basztowej 48-64 - kontynuacja prac.


Roboty elektryczne:

  • wymiana WLZ w budynku przy ul. Grodzkiej 63-65;
  • wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku przy ul. Blankowej 23-41 (rozpoczęcie od klatki nr 23).