Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" zapowiada na ten miesiąc kontynuację remontu dachu, budowy miejsc parkingowych i chodnika czy wymianę drzwi.


“Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo – instalacyjnych” - maj 2019

roboty budowlane:

  • kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Basztowej 17-37
  • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 60-70 (dz. nr 198/20, obręb nr 47- Podzamcze)
  • kontynuacja utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Kasztelańskiej 84-86 (dz. nr 198/26, obręb nr 47- Podzamcze)
  • wykonanie odcinka chodnika (od strony balkonów) przy budynku przy ul. Kasztelańskiej 78-80 w Wałbrzychu
  • kontynuacja wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Hetmańskiej kl. nr 14 i 18 w Wałbrzychu

roboty instalacyjne:

  • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym ul. Blankowej 11, ul. Blankowej 33, ul. Grodzkiej 18, ul. Kasztelańskiej 86, ul. Basztowej 45, ul. Basztowej 49 w Wałbrzychu
  • montaż sterownika ECL DANFOSS w węźle cieplnym dla budynku przy ul. Blankowej 44-44a, ul. Blankowej 46-46a, ul. Blankowej 48-48a, ul. Grodzkiej 5-7 w Wałbrzychu

roboty elektryczne:

  • wymiana drzwi tablic elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Basztowej 52, ul. Basztowej 50, ul. Blankowej 33, ul. Blankowej 35 w Wałbrzychu.

Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska