Jakie remonty i w których budynkach zapowiada w tym miesiącu Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze"?


Informacja spółdzielni o pracach budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu: luty 2021r.


Roboty budowlane:

  • wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynku przy ul. Fortecznej 2-20 - etap I - kontynuacja prac;
  • malowanie klatki schodowej wraz z białkowaniem piwnic w budynku przy ul. Basztowej 56;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 - branża budowlana - kontynuacja prac;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 - branża budowlana, branża instalacyjna- kontynuacja prac;
  • termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a - branża budowlana - kontynuacja prac.


Roboty instalacyjne:

  • wymiana instalacji c.w.u oraz z.w. na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grodzkiej 39-57- rozpoczęcie prac;
  • montaż ECL w węzłach cieplnych - ul. Kasztelańska 16,26,32,50,68.


Roboty elektryczne:

  • montaż oświetlenia typu LED na klatkach schodowych- w budynku przy ul. Grodzkiej 22-40- kontynuacja prac;
  • wymiana tablic licznikowych w budynku przy ul. Grodzkiej 54.