W tym budynku wykształciło się i dokształciło wielu wałbrzyszan i mieszkańców okolic - od lat opuszczony czeka na jakiś przełom. Czy teraz jest szansa? Przypominamy też historię tego gmachu.


Kolejna próba zbycia

Urząd miasta ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż "nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 88, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 644/1, obręb 33 Podgórze o powierzchni 0,6155 ha [...] stanowiącej własność Miasta Wałbrzych na prawach powiatu".

Cena wywoławcza nieruchomości to 990 000 zł. Jak czytamy w informacji: nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, trzykondygnacyjnym, wolnostojącym, o pow.użytkowej 1.501,00 m². Teren zagospodarowany, ogrodzony. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od ulicy Górniczej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obciążona zostanie nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu, przejazdu i postoju na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 646/1.Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha z 27 czerwca 2019, działka położona jest na obszarze związanym z zamieszkiwaniem. Jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość przeznaczono po raz kolejny na sprzedaż w październiku 2020 - pierwszy przetarg odbył się 17.02.2021 r. Drugi tegoroczny przetarg został wyznaczony na 23.06.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,ul. Kopernika 2 sala nr 107 o godz. 9:00.

Szkoła od zawsze

Budynek powstał jeszcze w wieku XIX i służył mieszkańcom osiedla Dittersbach jako szkoła ewangelicka. Po II wojnie światowej istniała tu szkoła podstawowa nr 3, mieszkał tu też personel szkoły. Przez wiele lat były tu również warsztaty szkolne Zespołu Szkół Odzieżowych. A w 1993 roku przeniosło się tu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, które jest najstarszą w Wałbrzychu placówką specjalizującą się w kształceniu osób dorosłych w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych. Istnieje ono w naszym mieście od 1976 roku, a jego pierwszą siedzibą był budynek przy ul. Kombatantów 20. 14 kwietnia 2005 roku zarząd powiatu wałbrzyskiego zadecydował o powrocie siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku przy ul. Kombatantów, który wtedy był administrowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Jak mówiła ówczesna dyrektor CKU Ewa Szczypek, nie kryła swojego zadowolenia z decyzji zarządu, dzięki której miała zyskać szanse na poszerzenie swojej oferty edukacyjnej. Dotychczasowa siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego w dzielnicy Podgórze była niewystarczająca, a słuchacze mieli zajęcia dodatkowo w soboty. Po wyprowadzce Centrum budynek został opuszczony.
W lipcu 2009 roku starostwo powiatowe ogłosiło pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości. Cena wywoławcza wynosiła 3,5 mln zł i nie udało się znaleźć kupca. W tym samym roku CKU przeniosło się ostatecznie na ul. Ogrodową, do siedziby ZS nr 5, gdzie pozostaje do dziś. W roku 2010 starostwo ponownie próbowało sprzedać budynek, tym razem za 1 425 000 zł, ale również bez skutku. Po odzyskaniu grodzkości w 2012 obiekt na Podgórzu przejęło miasto Wałbrzych. I ponowiło próby sprzedaży, między innymi za milion złotych w 2017 roku. Zdjęcie z archiwów starostwa:Ponieważ ostatnio sporo opuszczonych nieruchomości w naszym mieście zyskuje nowe życie, a przynajmniej właściciela, może tym razem też się uda?


Inne nieruchomości z historią, które zmieniają właściciela:
Szczawienko: dawna przychodnia zdrowia na sprzedaż (FOTO)
Wałbrzych: Była szkoła i działki miejskie poszły pod młotek!
Żłobek na Nowym Mieście zmienił właściciela. Co w nim będzie? (FOTO)
SZCZAWIENKO: CZY BYLI CHĘTNI NA DAWNY BUDYNEK PORCELANY KSIĄŻ?
WAŁBRZYCH: OBIEKT PO DAWNEJ PRZYCHODNI MSW NA SPRZEDAŻ (FOTO)
Wałbrzych Zielony Rynek: Mieszkania w miejsce targowiska [WIZUALIZACJE]
Biały Kamień: historyczny biurowiec idzie na sprzedaż (FOTO)- Boguszów-Gorce - Była szkoła zyska nowe przeznaczenie

Zmieniły właścicieli:


Opr. MS

Foto: JK, archiwalne: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu