Będą tam dwie fabryki i osiedle? Miasto wystawia na sprzedaż trzy spore działki - każda o dużej wartości. Jedna ma ciekawą historię...


Przygotowania do budowy osiedla?

O jednej z działek, tej w okolicach Piaskowej Góry, pisaliśmy już kilka razy w związku z projektem budowy w tym miejscu osiedla złożonego z pięciu domów, ostatnio: WAŁBRZYCH: OSIEDLE PRZY UL. DŁUGIEJ: JEST DECYZJA RADY MIEJSKIEJ (WIZUALIZACJE)Spółdzielnia Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu przygotowała projekt kolejnej budowy budynków wielorodzinnych, o planach tych pisaliśmy - PIASKOWA GÓRA: TAKIE BUDYNKI TU POWSTANĄ! OTO [WIZUALIZACJE], PIASKOWA GÓRA: GDZIE BĘDĄ NOWE BUDYNKI WIELORODZINNE (FOTO)Wałbrzyska firma chce etapami zbudować niewielkie osiedle i ma ono powstać na gruncie, na którym wedle miejscowego planu zagospodarowania nie przewiduje się funkcji mieszkaniowej.

Gmina Wałbrzych ogłosiła pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Długiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 204/16, obręb Szczawienko nr 4 o powierzchni 0,9969 ha. Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą, drzewami, częściowo utwardzona. Przez jej teren biegną sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i ciepłowniczej). Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej, a za jej pośrednictwem skomunikowana jest z drogą publiczną.Dla tej nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka położona jest na terenie obszaru, którego podstawowe przeznaczenie to szeroko rozumiane usługi. Nieruchomość jest przedmiotem uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną.

Cena wywoławcza 1 900 000 zł (+23%VAT).

Przetarg odbędzie się 19.01.2022 r. r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:00.

Będzie fabryka na tajemniczym nieużytku?

Druga z lokalizacji jest ciekawym miejscem, bo swego czasu i tam sięgnęło szaleństwo związane ze Złotym Pociągiem. Znajduje się ona po drugiej stronie wiaduktu nad ul. Uczniowską, naprzeciwko legendarnego 65. kilometra (i niektórzy eksploratorzy twierdzili, że to tam ma się znajdować jakaś podziemna infrastruktura kolejowa), na zapleczu biurowca WSSE "Invest Park", niedaleko torowiska stacji Wałbrzych Szczawienko. Jednak w jej przypadku przetarg nie ma charakteru otwartego. 

Gmina Wałbrzych ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki o numerach 100/7, 101/20 i 105 obręb Szczawienko nr 3stanowiącej własność gminy Wałbrzych, o łącznej powierzchni 3,1120 ha. Nieruchomość ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej może być wykorzystana jako uzupełnienie nieruchomości przyległychCena wywoławcza 2 000 000 zł (+23%VAT).

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nieruchomość jest przeznaczona pod działalność gospodarczą - w tym produkcyjna, magazynowa, składowa i usługowa. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą i drzewami. 

Przetarg odbędzie się 15.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:20.


I jeszcze jedna na strefie

Gmina ogłosiła również pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Jachimowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 92/1 obręb 8 Poniatów, o powierzchni 3,0775 ha. Cena wywoławcza 2 200 000 zł (+23%VAT).

Dla tej działki, położonej nieopodal dużych zakładów przemysłowych, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Orkana – Jachimowicza, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej, zgodnie z którym nieruchomość położona jest na terenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę produkcyjno-usługową, jest tam również miejsce na "zieleń nieurządzoną o charakterze leśnym". Działka jest niezagospodarowana, w całości porośnięta roślinnością trawiastą, zadrzewiona i 
zakrzewiona.

Przetarg odbędzie się 15.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:00.

A zatem miasto może zyskać na sprzedaży działek ponad 6 mln zł.


O sprzedaży miejskich działek pisaliśmy:
PIASKOWA GÓRA: DOMY PRZY DAWNYM KOMISARIACIE I NIE TYLKO (FOTO)
WAŁBRZYCH NOWE PODZAMCZE: KAMIEŃ WĘGIELNY POŁOŻONY (FOTO)
Podzamcze: dwie duże działki sprzedane, wiemy, co tam będzie
POWSTAJE SPÓŁKA INVAŁBRZYCH - CO TO TAKIEGO?
WAŁBRZYCH: GRUNT NAPRZECIWKO MUZEUM ZNALAZŁ KUPCA

Wałbrzych: Wkrótce nowe mieszkania. Domy będą rosły. Gdzie? [FOTO i WIZUALIZACJE]
WAŁBRZYCH SPRZEDAJE DZIAŁKI I OBIEKTY ZA MILIONY ZŁOTYCH
WAŁBRZYCH: REKORD NOWYCH MIESZKAŃ I LISTA PUSTYCH BUDYNKÓW (FOTO)
SZCZAWIENKO: RUSZYŁA WYJĄTKOWO DUŻA INWESTYCJA (FOTO)Opr. MS
Foto użyczone: spółka In Vałbrzych