Zapowiadaliśmy już powstanie niewielkiego nowego komercyjnego osiedla pomiędzy Piaskową Górą a Podzamczem przy ul. Długiej. Teraz wiadomo jest o nim więcej, wykonawca przygotował też koncepcję z wizualizacjami. Oto one.

Jest pomysł na osiedle, jest wniosek

W ostatnich latach jak grzyby po deszczu w Wałbrzychu powstają nowe deweloperskie budynki, a najnowsza projektowana budowa to plany podmiotu doskonale znanego na naszym rynku. Spółdzielnia Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu po ukończeniu budowy przy ul. Palisadowej kolejny raz stawia na budownictwo wielorodzinne, o planach tych pisaliśmy - PIASKOWA GÓRA: GDZIE BĘDĄ NOWE BUDYNKI WIELORODZINNE (FOTO). Tym razem firma ma w zanadrzu budowę prowadzoną etapami niewielkiego osiedla. Powstanie ono na gruncie, który wedle miejscowego planu zagospodarowanie nie przewiduje się funkcji mieszkaniowej.Dlatego też 26 kwietnia 2021 roku do Rady Miasta za pośrednictwem prezydenta Wałbrzycha złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn. Budowa budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Długiej (działki nr 204/13, 204/15, 204/16 obręb nr 4 Szczawienko – teren lokalizacji inwestycji oraz teren obejmujący obszar oddziaływania inwestycji – działki nr 241, 242, 243, 244, 245 i części działek nr 208/10, 197/7, 201/9, 201/10, 240, 246 obręb nr 4 Szczawienko) w trybie specustawy.
W tym przypadku niezgodność z zapisami miejscowego planu dotyczy: - przewidywanej funkcji obiektów, - wysokości obiektów (dopuszczalna jest 12 m), - usytuowania obiektów i linii/granic zabudowy i usytuowania zieleni wysokiej w rejonie istniejącego nasypu (planuje się likwidację nasypu).
Przypominamy, że w ubiegłym roku radni wyrazili zgodę na podobne działanie w przypadku budowy mieszkań na terenie byłego Zielonego Rynku w Śródmieściu.

Co wiadomo o osiedlu?

Zgodnie z wnioskiem SBDJ na nowym osiedlu za hipermarketem Kaufland przy ul. Długiej na gruncie po wyburzonej ciepłowni powstaną budynki wielorodzinne z mieszkaniami o powierzchni użytkowej 30-90 m kw., średnia powierzchnia mieszkania: 50,16 m². Forma budynków i ich układ nawiązuje do zabudowy blokowej osiedla Piaskowa Góra. Realizacja obejmuje budowę budynków mieszkalnych, parkingów podziemnych, dróg wewnętrznych oraz pozostałych elementów zagospodarowania niezbędnych do funkcjonowania zabudowy mieszkalnej w obrębie terenu inwestycji. Liczba mieszkańców osiedla: 63 - 357 osób.Wedle opisu inwestora:
W ramach inwestycji przewiduje się realizację pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi. Przewiduje się sześć kondygnacji nadziemnych oraz parkingi podziemne jedno- lub/i dwupoziomowe z niezależnymi lub wspólnymi drogami zjazdowymi obsługujące budynki mieszkalne. Przewiduje się drobne, nieuciążliwe usługi w parterach budynków mieszkalnych na powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni mieszkań. Inwestycja będzie realizowana w etapach obejmujących kolejne budynki wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Dopuszcza się realizację tylko
pierwszego etapu wraz z niezbędną infrastrukturą (w ramach minimalnej deklarowanej liczby mieszkań), a także możliwość realizacji dwóch, trzech lub czterech etapów be
z kontynuacji.
Budynki mają być dwuklatkowe z windami, mają mieć wysokość do 20 m, przewidziano płaski dach. Wedle wnioskującego mieszkań może powstać (w zależności od tego ile finalnie powstanie budynków) od 30 do 200, do tego na parterze
budynków powstanie przestrzeń użytkowa na działalność handlowo-usługową - nie więcej niż 10% powierzchni mieszkań. Zagospodarowany ma być teren wokół osiedla (odkrzaczenia, niwelowanie skarp, itp.).
Liczba miejsc postojowych planowana w ramach parkingów naziemnych i podziemnych dla wszystkich pięciu etapów wynosi ok. 210. Przewidywana liczba mieszkań: 160-200, co daje współczynnik 1,05 – 1.3 miejsca postojowego na mieszkanie w zależności od liczby zrealizowanych mieszkań.

Koncepcja ta zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej, bez jej zgody realizacja ta nie będzie mogła być zrealizowana.

Projekty SBDJ w naszym mieście:
ul. Palisadowa - Pierwszy w Wałbrzychu budynek z innowacyjnym ogrzewaniem [FOTO i WIZUALIZACJE]
ul. Blankowa - MIESZKANIA NA PODZAMCZU SPRZEDAJĄ SIĘ NA PNIU
ul. Wiosenna - Wałbrzych: Gdzie nie spojrzysz, budują nowe domy i mieszkania! [FOTO]


W tym rejonie Podzamcza są planowane także inne inwestycje mieszkaniowe:
Podzamcze: Nowe mieszkania przy Al. Podwale - wkrótce budowa
grunt przy Al. Podwale -
Podzamcze: dwie duże działki sprzedane, wiemy, co tam będzie
PODZAMCZE BĘDZIE SIĘ ROZBUDOWYWAĆ NA ZACHÓD (FOTO)

Na temat budownictwa mieszkaniowego pisaliśmy ostatnio wiele:
Szczawno-Zdrój i Wałbrzych: widać boom mieszkaniowy (FOTO)

Wałbrzych: Była szkoła i działki miejskie poszły pod młotek!
Wałbrzych i Boguszów: Działki i mieszkania na sprzedaż (FOTO)
Szczawno-Zdrój sprzedaje działki pod domy i nie tylko


Budownictwo komercyjne:

- wielorodzinne - Podzamcze, Piaskowa Góra, Poniatów, Biały Kamień, Nowe Miasto i Śródmieście - Wałbrzych: Wkrótce nowe mieszkania. Domy będą rosły. Gdzie? [FOTO i WIZUALIZACJE]
- wielorodzinne - ul. Palisadowa, Forteczna, Nałkowskiej i w planie - Topolowa - PODZAMCZA, PIASKOWA GÓRA: NOWE BLOKI NIEMAL GOTOWE (FOTO, WIZUALIZACJE)
WAŁBRZYCH: POWSTANĄ OSIEDLA W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH MIASTA (FOTO)

- O toczących się już inwestycjach komercyjnych przy ul. Proletariackiej, Wiosennej, Nałkowskiej, Palisadowej, Andersa, Ludowej i Reja pisaliśmy: WAŁBRZYCH: GDZIE NIE SPOJRZYSZ, BUDUJĄ NOWE DOMY I MIESZKANIA (FOTO)

 - Mieszkania na Podzamczu sprzedają się na pniu
- PODZAMCZE: BUDUJE SIĘ I REMONTUJE W DZIELNICY (FOTO)
- Pierwszy w Wałbrzychu budynek z innowacyjnym ogrzewaniem [FOTO i WIZUALIZACJE]
- Piaskowa Góra i Podzamcze: Budują nowe mieszkania i apartamenty [FOTO]
- Piaskowa Góra: dyskusja na temat rozbudowy osiedla (FOTO)
- Wałbrzych: Będzie nowy budynek na Podzamczu [WIZUALIZACJA]

- Śródmieście - apartamentowiec może też powstać na placu po Zielonym Rynku - Zielony Rynek: Będzie nowoczesny budynek mieszkalny? [WIZUALIZACJE]

-
i Rezydencje Uzdrowiskowe: SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE TU OKOŁO 150 MIESZKAŃ (WIZUALIZACJE)

Osiedle pod Chełmcem - Biały Kamień - planowane jako komunalne, choć niewykluczone, że zbuduje je inwestor: WAŁBRZYCH: SĄ CHĘTNI, BY ZBUDOWAĆ OSIEDLE POD CHEŁMCEM

Osiedle na Rusinowej: RUSINOWA: POWSTANIE NOWE OSIEDLE PRZY NOWEJ ULICY (FOTO)

Nowe osiedla są planowane także w Szczawnie-Zdroju:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE TU NOWE OSIEDLE. ZNAMY FAKTY (FOTO, MAPY)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE TU OKOŁO 150 MIESZKAŃ (WIZUALIZACJE)

- Świebodzice - DLACZEGO WAŁBRZYSZANIE PRZENOSZĄ SIĘ DO ŚWIEBODZIC?

Czytaj też: WAŁBRZYCH: GRUNT NAPRZECIWKO MUZEUM ZNALAZŁ KUPCAoprac. Elżbieta Węgrzyn
na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej inwestora
wizualizacje - jw.