Osiedle pod Chełmcem na Białym Kamieniu - największy od lat projekt mieszkaniowy w Wałbrzychu nabiera kształtów. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace dotyczące projektowanego osiedla, ile mieszkań i domów może powstać na tym terenie oraz czy mają to być lokale komunalne, czy raczej komercyjne.

Osiedle pod Chełmcem - co nowego?

Od lata 2018 roku wiele mówiono o rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Wałbrzychu. Wskazywano, że mimo wielkiej popularności mieszkań na Podzamczu konieczne jest też tworzenie nowych mieszkań w innych dzielnicach, m.in. "starego Wałbrzycha" ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic przeznaczonych do rewitalizacji. Jako największy projekt mieszkaniowy wskazywano Osiedle pod Chełmcem na Białym Kamieniu, przy ul. Piasta. - W grudniu radni miejscy uchwalili plan zagospodarowania dla tej przestrzeni. Ten plan wszedł już w życie i jest prawomocny i to uruchamia te przestrzenie do poszukiwania inwestorów - mówi Krzysztof Urbański, prezes InVałbrzych, spółki zajmującej się ożywieniem aktywności rynków lokalnych na terenie Wałbrzycha, Głuszycy oraz Jedliny-Zdroju, wspieraniem przedsiębiorczości i m.in. zarządzaniem nieruchomościami. - My od tego momentu dość intensywnie rozmawiamy z deweloperami chcąc zainteresować ich tą przestrzenią. Mamy projekt miejski, który wskazuje kierunki - jak ta zabudowa powinna wyglądać. My szacujemy, że jest to przestrzeń na około 1000 mieszkań i ponad 100 domków jednorodzinnych. Większość terenu jest we władaniu miasta, ale są też tam działki prywatne i z tego co wiem, na działkach prywatnych już pierwsze pozwolenia na budowę zostało wydane. Chcemy zachęcić inwestorów, by tam rozpoczęli budowę osiedla - nie tylko tego "Pod Chełmcem", które było wizualizowane i które obejmuje tylko część tych działek i jest pomyślane na ok. 560 mieszkań - wyjaśnia Urbański.            
Ramy zabudowy ul. Piasta i Ratuszowej

Przypominamy, że przyjęty 19 grudnia 2019 roku plan zagospodarowania przestrzennego dla ul. Piasta i najbliższej okolicy przewiduje wyznaczenie obszaru pod zabudowę mieszkaniową - wielorodzinną i jednorodzinną, a także ogólnych ram tejże zabudowy. Wskazuje m.in., że budynki wielorodzinne na tym obszarze nie mogą być wyższe nić 18 m, a ich liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 5, wysokość budynków, na części terenu budynku mieszkalne zaś nie powinny być wyższe niż niż 12 m, a ich liczba kondygnacji nadziemnych nie powinna być większa niż 3. Plan wskazuje też, że planowane na tym terenie budynki jednorodzinne wolnostojące oraz jednorodzinne bliźniacze nie powinny być wyższe niż 9 m i mieć nie więcej niż 2 kondygnacje. Plan ten wskazuje też granicę specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020057 „Masyw Chełmca” oraz granicę obszaru Chronionego Krajobrazu „Kopuły Chełmca”.


Natomiast w przypadku planu zagospodarowania okolicy ul. Ratuszowej tu również mamy wiele gruntów wyznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Plan wskazuje, że na części terenu wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie powinna być większa niż 12 m, a liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie powinna przekraczać 3. Najwyższe budynki mogą powstawać w części przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną, usługową  i mieszkaniowo - usługową, tu wysokość budynków powinna się zawierać w przedziale 8 - 21 metrów, a liczba kondygnacji budynków powinna liczyć 2 - 5.
Wyznaczono również teren, gdzie wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu powinna być nie większa niż 15 m, a liczba kondygnacji nadziemnych tych budynków: nie większa niż 4.

Wedle tych prawideł może budować obecnie tak miasto, jak i podmioty komercyjne. W okolicy ul. Andersa mają to być budynki wielorodzinne o niezbyt intensywnej zabudowie, z dużą ilością przestrzeni zielonych, a im dalej od ul. Andersa, a im bliżej Chełmca, tym więcej zabudowy niższej, jednorodzinnej i szeregowej o jeszcze mniejszym zagęszczeniu, zaś przy samym obszarze leśnym działki pod zabudowę jednorodzinną mają być duże jak pod zabudowę rezydencjonalną. Drogi dojazdowe przygotowywane będą równolegle z zabudową.Budowa komunalna, czy komercyjna?

- Na tym obszarze jesteśmy szczególnie zainteresowani budową komercyjną prowadzoną przez deweloperów zewnętrznych. Mieszkania komunalne powstają dzięki pozyskanym środkom rewitalizacyjnym w centrum miasta, gdzie po remontach zasób komunalny zwiększy się o kilkaset mieszkań. W związku z tym baza mieszkań komunalnych będzie w mieście już na tyle duża, że budowanie kolejnych specjalnie nie ma sensu - wyjaśnia Urbański. Przypominamy, że początkowo zakładano, że na nowym osiedlu powstaną lokale komunalne, jednak obecnie mówi się o zasobie komunalnym przede wszystkim w rewitalizowanych za środki EBI kamienicach (Wałbrzych: Nowe mieszkania po remoncie za środki unijne [ZDJĘCIA]), a także w kolejnych planowanych do przebudowy przez MZB budynkach m.in. przy ul. Osiedleńców, czy Szczecińskiej. W przebudowanych kamienicach w Śródmieściu, a także pojedynczych na Podgórzu i Starym Zdroju ma powstać ok. 300 mieszkań.- Patrząc na statystyki, Wałbrzych i tak ma bardzo duży zasób mieszkań komunalnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, a dodatkowe kilkaset mieszkań w centrum pozwoli zapewnić konieczne zapotrzebowanie - zaznacza szef InVałbrzych. Wyjaśnia, że rozmowy dotyczące Osiedla pod Chełmcem trwają, spółka zaś prowadzi obecnie ok. 20 projektów inwestycyjnych będących na rożnym etapie zaawansowania. Pierwsze wyniki działań spółki mają być widoczne w najbliższych miesiącach, zaś pierwsze transakcje mają dotyczyć nieruchomości nie tylko o przeznaczeniu mieszkaniowym m.in. na Podzamczu, na Szczawienku.
W przypadku okolic ul. Piasta i Ratuszowej rozmowy dotyczą 16-hektarowego terenu, więc znalezienie inwestora może potrwać. - Zainteresowanie jest, bo w niewielu miejscach jest tak przygotowany teren z uchwalonym planem, położony w dość płaskim miejscu. Jestem optymistom, myślę że jeśli do pierwszych uzgodnień dojdzie jeśli nie w tym roku, to wkrótce i ten piękny teren znajdzie inwestorów - konkluduje Urbański.          
       Zobacz też historię projektu osiedla:


19 grudnia 2019 - przyjęto uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu.

11 lutego 2019 - w Ratuszu wyłożono dokumentację tej inwestycji mieszkaniowej w związku z przygotowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego dla ulic: Ratuszowej i Piasta - OSIEDLE POD CHEŁMCEM - RUSZYŁY PROCEDURY!.

27 września 2018
- na sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Piasta oraz ul. Ratuszowej. Zaprezentowano też wizualizacje projektowanego osiedla - WAŁBRZYCH: TAKIE BĘDZIE OSIEDLE POD CHEŁMCEM [WIZUALIZACJE]


27 sierpnia 2018
- prezydent Wałbrzycha zapowiedział powstanie nowego osiedla na Białym Kamieniu - NA BIAŁYM KAMIENIU POWSTANIE OSIEDLE MIESZKANIOWE
Polecamy:
Powstaje spółka InVałbrzych. Co to takiego?
Wałbrzych: Nowe mieszkania po remoncie za środki unijne [ZDJĘCIA]

Mieszkaniowe projekty komercyjne
- Wałbrzych: Gdzie nie spojrzysz, budują nowe domy i mieszkania! [FOTO]

- Pierwszy w Wałbrzychu budynek z innowacyjnym ogrzewaniem [FOTO i WIZUALIZACJE]
- Piaskowa Góra i Podzamcze: Budują nowe mieszkania i apartamenty [FOTO]
- Wałbrzych: Będzie nowy budynek na Podzamczu [WIZUALIZACJA]


Gdzie się jeszcze buduje w naszym mieście i okolicy?
- Czarny Bór - KOLEJNA GMINA WYBUDUJE MIESZKANIA KOMUNALNE [WIZUALIZACJA]
- Stare Bogaczowice - Struga - NOWY BUDYNEK WIELORODZINNY W STRUDZE [WIZUALIZACJE]
SZCZAWNO-ZDRÓJ: MIESZKANIE PLUS - ILE LOKALI POWSTANIE?
DWA NOWE BUDYNKI I 82 MIESZKANIA - GDZIE? (WIZUALIZACJE)
KOLEJNA GMINA PRZYMIERZA SIĘ DO PROGRAMU MIESZKANIE PLUS


Elżbieta Węgrzyn
mapa i wizualizacje UM Wałbrzych