Budując nowe mieszkania komunalne na Husarskiej i Paderewskiego miasto uczestniczy w programie 500+, który zobowiązuje je do oddania do użytku takiej samej ilości mieszkań socjalnych. Pojawią się one w całkiem nowych lokalizacjach. Będą też w naszym mieście nowe mieszkania chronione.