Kto wie, może ktoś przyzna nam nagrodę za ładny dom?Zbliża się IX edycją konkursu "Ładny dom", w którym właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe, posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków, a cenne ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Więc jeśli posiadasz "cenny obiekt kultury mieszkalnej Miasta Wałbrzycha, wart podkreślenia upowszechnienia i ochrony" - zgłoś się. I odpowiednio to uzasadnij.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać do 15 lutego poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:

  1. adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarządcy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy zarządcy (lub zarządców),
  2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności remontowej lub modernizacyjnej oraz informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana wraz z dokumentacją fotograficzną tego osiągnięcia,
  3. uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, określające wagę znaczenia osiągnięcia dla upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn