Urząd gminy w Jedlinie-Zdroju radzi, jak zostać najemcą albo właścicielem lokalu mieszkalnego w tym mieście.

Najem lokalu

Każdy mieszkaniec gminy, który posiada niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz spełnia kryterium dochodowe, może złożyć wniosek o przydział lokalu. Kryterium dochodowe w przeliczeniu na 1 osobę uprawniające do zawarcia umowy na lokal jest następujące:

1. Lokal socjalny -   do 800 zł,

2. Lokal mieszkalny - od 600,01 zł do 2000 zł,

3. Lokal mieszkalny do remontu  - od 600,01 zł do 3000 zł

Złożone wnioski o przydział lokalu są opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Druk wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy znajduje się na jej stronie.


Nabycie lokalu lub działki na własność

Gmina w swoich zasobach posiada lokale oraz działki, które przeznacza do zbycia w drodze przetargu. Każdy chętny (nie tylko mieszkaniec gminy Jedlina-Zdrój) może wziąć udział  w przetargu. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój tj. www.bip.um.jedlina.pl w zakładce "ogłoszenia o przetargach" oraz "ogłoszenia o rokowaniach".


Zamiana lokalu

Osoby, które posiadają lokal komunalny lub lokal własnościowy, mogą również dokonać zamiany lokali. Druk wniosku także znajduje się na stronach urzędu miasta. Szczegółowe informacje dotyczące najmu lokalu, zamiany lokalu, nabycia lokalu oraz działki można uzyskać pod numerem tel. 74 84 55 215.

Czytaj też:
MIESZKANIA W WAŁBRZYCHU: KOMUNALNE I GDZIE SOCJALNE?
BĘDĄ NOWE LOKALE SOCJALNE
JEDLINA-ZDRÓJ - BĘDĄ LOKALE SOCJALNE
NOWE MIASTO: BUDUJĄ KOLEJNE MIESZKANIA KOMUNALNE
PODZAMCZE; RUSZA BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
KOLEJNE MIESZKANIA NA PODZAMCZU I NOWYM MIEŚCIE (WIZUALIZACJA)


Opr. i foto: Magdalena Sakowska