Umowa pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej została podpisana. Na mocy tej umowy Jedlina otrzymała 1,9 mln złotych dotacji na projekty rewitalizacyjne, które już się w mieście rozpoczęły.

- Kilka dni temu podpisałem umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację szczególnego projektu, którego nazwa brzmi: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój". Ta umowa jest warta 1,9 mln złotych. Rewitalizacja to projekt szczególny. W 2016 roku opracowaliśmy Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój. W Jedlinie przestrzeń rewitalizacyjna stanowi 20 procent ogólnej przestrzeni. Jedlina to 17,5 kilometra kwadratowego, czyli około 3,5 kilometra kwadratowego to przestrzeń rewitalizacyjna. Dotyczy szeroko pojętej części uzdrowiskowej i dzielnicy poprzemysłowej - Glinicy - mówi burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel.Miasto otrzymało niespełna 2 mln złotych dofinansowania ze środków regionalnych, a oferty poprzetargowe sięgają prawie 3 000 000 złotych, w związku z tym to przedsięwzięcie będzie miało dofinansowanie w wysokości 65 procent. Ten projekt to dopiero wierzchołek góry lodowej. W samej Jedlinie na rewitalizację potrzebowalibyśmy kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset milionów złotych. Te projekty to dopiero początek. Liczymy, że pojawią się inne programy unijne, żeby realizować kolejne tematy z zakresu rewitalizacji.

Burmistrz Leszek Orpel podkreśla również jak ważny jest proces rewitalizacji zarówno dla mieszkańców, dla turystów, dla gości odwiedzających nasze miasto, dla kuracjuszy uzdrowiska, ale również dla przedsiębiorców, którzy w zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej będą mogli prowadzić działalność gospodarczą.

Przypomnijmy: w ramach prac rewitalizacyjnych prowadzony jest remont, wymiana płyt granitowych i nawierzchni w Alei Niepodległości. W ramach tego zadania rozpoczęła się również budowa parkingów przy ulicy Lipowej i remont zabytkowego obiektu przy ulicy Sienkiewicza 1, w którym powstanie punkt informacji turystycznej. W budynku byłej rozlewni wód mineralnych znajdzie się placówka socjalno-gospodarcza i magazynowa, a przy budynku Centrum Kultury powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.


oprac. ELW