Za nami ostatnia według zapowiedzi urzędu miasta akcja odbierania przez miasto gratów wywalonych z chaty. Co dalej?


Kanapy, fotele, odzież, stare meble, opony to tylko niektóre z rzeczy, jakie w ostatnim czasie mogliśmy oglądać na chodnikach czy podwórzach w naszym mieście. Czy to informacja, że jest to już ostatnia akcja "wywalamy graty z chaty" spowodowała taki bałagan w mieście? Co zrobimy z odpadami wielkogabarytowymi później? Straż miejska przypomina, że w Wałbrzychu funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na stronach Wałbrzyskiej Rewolucji Śmieciowej ukazało się następujące ogłoszenie:Na przełomie ostatnich kilku lat dwa razy do roku organizowana była przez Urząd Miejski w Wałbrzychu akcja "wywalamy graty z chaty". Miała ona na celu pomóc mieszkańcom w pozbyciu się uciążliwych, wielkogabarytowych odpadów. Dotyczyła jednak tylko określonej grupy odpadów takich jak: szafy, wersalki, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jak komentują strażnicy, nierzadko mieszkańcy urozmaicali nieco te zestawy. W tym roku zapadła decyzja o zakończeniu tej akcji. Czy to właśnie ta decyzja miała wpływ na pozbycie się tak znacznej ilości dużych gabarytów (i nie tylko) w naszym mieście? Być może.Teraz wałbrzyszanom pozostały dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Są to miejsca specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane, do których mogą nieodpłatnie przekazywać odpady zbierane selektywnie następujące odpady:


papier i tektura,

tworzywa sztuczne,

szkło białe i kolorowe,

opakowania wielomateriałowe,

odpady zielone,

przeterminowane leki,

chemikalia i opakowania po chemikaliach,

farby i opakowania po farbach,

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

zużyte opony,

odpady z odzieży i tekstyliów.PSZOK przyjmuje określone ilości odpadów, w zależności od ich rodzaju:


papier i tektura – w każdej ilości,

tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

szkło białe i kolorowe – w każdej ilości,

opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

odpady zielone – w ilości 200 kg na miesiąc

przeterminowane leki – w każdych ilościach,

chemikalia i opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,

farby i opakowania po farbach – w każdej ilości,

zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdych ilościach,

meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości 350 kg na miesiąc,

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w ilości 350 kg na miesiąc,

zużyte opony (wyłącznie od aut osobowych) – w ilości 10 sztuk na rok,

odpady z odzieży i tekstyliów – w każdej ilości.

Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. PSZOK przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej jest czynny: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00 a w soboty od 10:00 do 14:00. Telefon kontaktowy: PSZOK Beethovena 74 846 48 01, PSZOK Stacyjna 536 052 644. Inne informacje dotyczące segregacji odpadów można znaleźć na stronie Wałbrzyskiej Rewolucji Śmieciowej.


Opr. MS
Foto użyczone: Straż Miejska w Wałbrzychu