Są takie budynki w Wałbrzychu i gminach ościennych, które od lat czekają na nowe przeznaczenie. Tak jest z budynkiem byłej szkoły górniczej przy ul. Kolejowej 33 w Boguszowie. Czy zła passa tej nieruchomości zostanie przełamana?

Ostatnio - pechowo

Podczas ostatniej próby sprzedaży kompleksu szkolnego w ostatnich dniach sierpnia 2019 zgłosiło się dwóch oferentów. Cena wywoławcza wynosiła brutto 470 tys. zł, a ostatecznie cena sprzedaży wyniosła 625,1 tys. zł. Niestety zwycięzca przetargu ostatecznie nie wpłacił kwoty, którą uiścić się zobowiązał i przepadło mu wadium. Inwestor miał przystosować obiekt na działalność związaną z opieką nad osobami starszymi i dać pracę mieszkańcom, ale z nieznanych powodów już po przetargu rozmyślił się. W efekcie budynki byłej szkoły i otaczający je park nadal pozostają w zasobie nieruchomości gminnych.
Może się to zmienić jeszcze w październiku ponieważ ogłoszono kolejny przetarg. Wycena obiektu nie zmieniła się, nadal wynosi 470 tys. zł, a postępowanie ma zostać przeprowadzone 23 października. Do 20 października zainteresowani powinni wpłacić wadium. 

Przypominamy że dwa budynki z czerwonej cegły oraz niemal hektarowy park czekają na nowego właściciela już prawie dekadę i wystawiane były w kolejnych postępowaniach przetargowych, a mieszkańcy Boguszowa coraz bardziej obawiają się, że ten budynek z duszą będzie nieodwracalnie zniszczony. Wydział Zarządzania Mieniem Gminy w maju 2019 roku rozpoczął ostatni cykl sprzedażowy, ale w pierwszym postępowaniu nie znalazł się nabywca. Postępowanie drugie w sierpniu tegoż roku zakończyło się sukcesem... i porażką zarazem.Czeka od lat

Zbudowany pod koniec XIX wieku gmach z czerwonej cegły, uważany jest za jeden z ładniejszych boguszowskich budynków. Przed wojną mieściła się tu dyrekcja kopalni i koksowni, a po wojnie nieruchomość przejęło szkolnictwo. Najwięcej absolwentów wychowała tutejsza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kopalni Węgla Kamiennego Victoria. Później swoją siedzibę miała tu Szkoła Podstawowa nr 2, a następnie Zespół Szkół nr 1, czyli Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Profilowane.

Miasto od listopada 2010 roku próbuje sprzedać tę nieruchomość, pierwsza wycena wskazywała na kwotę 1,074 mln złotych. Miejscowy plan zagospodarowania przeznacza ten teren dla usług publicznych i zgodnie w nim mógłby tu powstać między innymi ośrodek zdrowia, sanatorium lub dom opieki. Na terenie gminy brakuje takich miejsc.Polecamy:
Boguszów-Gorce: Była szkoła zyska nowe przeznaczenie

Boguszów-Gorce: Kup pan szkołę. Budynek z przeszłością na sprzedaż [FOTO]
oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn
fot archiwalne z wiosny 2019 roku.