Przez ten obiekt w ciągu lat jego funkcjonowania przewinęło się wiele firm i organizacji. Teraz został wystawiony na sprzedaż.


Urząd miasta w Wałbrzychu ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1 C stanowiącej własność gminy Wałbrzych.Działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, w zabudowie wolnostojącej. Teren działki jest częściowo ogrodzony. Budynek trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony, wyposażony jest w dźwig osobowy, zawierający 34 lokale użytkowe, które objęte są umowami najmu, zawartymi na czas nieokreślony.
Powierzchnia użytkowa budynku – 2.103,00 m². Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 11.12.2019 r.

Kolejny przetarg odbędzie się 15.04.2020 r. w siedzibie urzędu miasta
. Cena wywoławcza nieruchomości - 2 500 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


- Boguszów-Gorce - Była szkoła zyska nowe przeznaczenie


Zmieniły właścicieli:


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska