Rozpoczęły się konkursy na najładniej ozdobione posesje. Jeśli Twoja może w nim wystartować, pora na zgłoszenie!


Urząd miasta w Szczawnie-Zdroju informuje, że rusza konkurs „Najładniejsza Posesja” dla wszystkich mieszkańców. Celem konkursu jest "promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, a także wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój". Termin zgłaszania się do konkursu upływa 15 lipca 2018 r. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Szczawna-Zdroju. Prace związane z konkursem koordynuje Komisja.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Szczawna-Zdroju deklarujący swój udział w konkursie poprzez wypełnienie zgłoszenia, które należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 5) Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju bądź mailowo na adres: promocja@szczawno-zdroj.pl (w temacie: „Najładniejsza Posesja 2018 r. – zgłoszenie”). Zgłoszenia, które wpłyną później nie będą rozpatrywane. Wnioski mogą być składane przez: właścicieli, współwłaścicieli oraz reprezentantów danej zabudowy.

Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach:
  • Zabudowa jednorodzinna
  • Zabudowa wielorodzinna
Komisja konkursowa przewiduje, że w celu wyłonienia laureatów konkursu na podstawie zgłoszeń dokona przeglądu posesji na terenie gminy Szczawno-Zdrój do 17 sierpnia 2018 r. Laureatom konkursu w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne. Komisja konkursowa, która przyznawać będzie punkty decydujące o końcowym wyniku, zwróci uwagę na: ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność gatunkową nasadzeń, kompozycję architektoniczną, ekologię, elewację oraz ogrodzenie.

Konkurs „Ładna Posesja” ruszył także w Starych Bogaczowicach - zgłoszenia przyjmowane są u sołtysów lub w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (pok. 225 lub tel.074/84 52 165) w terminie do 18 czerwca 2018 r. Przegląd posesji został zaplanowany od dnia 25 czerwca, a w przypadku wystąpienia złej pogody Komisja zastrzega jego zmianę na późniejszy.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne