25 mln zł na rewitalizację i 15 mln na unijnych środków termomodernizację trafiło 15 czerwca do wspólnot mieszkaniowych z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kamienice w naszym mieście będą się zatem w najbliższych miesiącach masowo remontowały i docieplały.

Będą remonty w mieście i regionie

Podczas uroczystego wręczania decyzji o dofinansowaniu w Starej Kopalni przedstawiciele wspólnot zakończyli etap starań o środki na remonty rewitalizacyjne i termomodernizacyjne. - Wspólnoty mogły składać wnioski w 2016 roku po przyjęciu przez gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej lokalnych programów rewitalizacji, będę zaś musiały się rozliczyć z przyznanych środków do sierpnia 2019 roku - wyjaśnia  Bożena Dróżdż, dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nie spodziewano się, że mieszkańcy Wałbrzycha i regionu gremialnie zaczną remonty i audyty energetyczne. - Zainteresowanie unijnymi środkami na rewitalizację było ogromne, z 22 gmin napłynęło 211 wniosków, podczas gdy w pozostałej części województwa było ich niespełna 100. Dofinansowano 104 wnioski za łączną kwotę 25 mln zł, a wartość prac to ok. 50 mln zł. W przypadku termomodernizacji dofinansowano łącznie działania opiewające na kwotę 15 mln zł, wartość prac to ponad 30 mln zł - wylicza Dróżdż. Gros z aktywnych wspólnot pochodzi z Wałbrzycha. - Z ponad setki dofinansowanych wniosków 90 zostało przygotowanych przez MZB, pozostałe przygotowali inni zarządcy. Wnioski na termomodernizację pochodziły również ze spółdzielni - wyjaśnia Marek Małecki, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu. Prezes dziękował urzędnikom z lokalnych BOK-ów za zaangażowanie i przejście niełatwych procedur, teraz czekają ich procedury przetargowe i rozliczeniowe.


Aglomeracja się sprawdza

- Jak 7 lat temu z burmistrzami i wójtami regionu zakładaliśmy Aglomerację Wałbrzyską mieliśmy głowy pełne pomysłów, ale nie mieliśmy pojęcia, że nasz projekt okaże się takim sukcesem. Ściągnęliśmy do regionu miliard złotych z Brukseli. W mieście jest wiele potrzeb, Stara Kopalnia kosztowała 160 mln zł i zapewne na dalsze prace w niej potrzebne byłoby jeszcze trzy razy tyle, ale zdecydowaliśmy się wszystkie pieniądze przypadające na rewitalizację w Wałbrzychu przekazać wspólnotą, bo one prawdopodobnie nie będą już mieć drugiej szansy na ich pozyskanie ze środków publicznych - wyjaśnia Roman Szełemej, lider Aglomeracji Wałbrzyskiej. Obecnie prezydent zabiega w Komisji Europejskiej o możliwość poszerzenia tworu aglomeracyjnego tak skutecznie absorbującego unijne środki o subregion jeleniogórski, a także o możliwość wyodrębnienia wolniej rozwijającego się południa Dolnego Śląska od bogatszej północy i pozyskiwania przez południe środków w nowym unijnym rozdaniu 2020-2030. - Dziękuję Wam, że zdecydowaliście się na rewitalizację i dbacie o wizerunek miasta. Podnosicie wartość Wałbrzycha, który będzie za rok wyglądał inaczej - dodaje prezydent Wałbrzycha.


Podczas planowanej na przyszły tydzień w Wałbrzychu wizyty delegacji Komisji Europejskiej podejmowane będą tematy pozyskiwania środków, a także możliwości uproszczenia procedur, których przewlekłość i stopień skomplikowania była często barierą dla wspólnot i zarządców nieruchomości chcących o te środki wystąpić.
Elżbieta Węgrzyn