Interesujące prawidłowości dotyczące polskich kierowców! Kierowcy zarabiający powyżej 7 tys. zł netto najczęściej otrzymują mandaty. Kto kupuje droższy samochód i wydaje więcej na paliwo? Co jeszcze o kierowcach mówią statystyki z badań wykonanych na zlecenie rankomat.pl?

Zarabiający więcej, częściej dostają mandaty

Z badań przeprowadzonych dla rankomat.pl wynika, że kierowcy zarabiających do 7 tys. zł rzadziej płacą mandaty niż osoby zamożniejsze. - Choć w teorii trudno znaleźć powiązanie między zarobkami, a częstotliwością otrzymywania mandatów, to w praktyce częściej płacą je zamożniejsi kierowcy. Niemal co piąta osoba, która deklarowała zarobki powyżej 7 tys. zł netto dla swojego gospodarstwa domowego przyznała, że w 2018 roku zapłaciła mandat – mówi Urszula Pazio-Hrapkowicz, Dyrektor operacyjny rankomat.pl Zarabiający do 3 tys. zapłacili 13% mandatów, podczas gdy na zarabiających powyżej 7 tys. zł przypadało ich aż 18%.

Podobnie sytuacja prezentuje się w przypadku wykształcenia właścicieli aut. Do zapłacenia mandatu w 2018 r. przyznało się tylko 5% kierowców, posiadających wykształcenie podstawowe. W pozostałych grupach odsetek był wyraźnie wyższy: średnie ogólne, zawodowe – 16%, policealne, maturalne, niepełne wyższe – 11%, wyższe – 15%. 


Kobiety jeżdżą tańszymi autami

Respondenci zostali także zapytani o cenę posiadanego auta. Wśród osób, których samochód wart jest mniej niż 10 tys. zł znalazło się 41% kobiet i tylko 30% mężczyzn.


 Wykształcenie a wydatki na paliwo

Okazuje się, że istnieje także zależność między poziomem wykształcenia, a kwotą przeznaczaną miesięcznie na paliwo. Najmniej wydają na nie kierowcy, posiadający wykształcenie podstawowe. Mniej niż 200 zł przeznacza na tankowanie auta aż 39% respondentów z tej grupy badanych.  Taką samą kwotę wśród osób z wykształceniem wyższym wydaje już tylko 23% ankietowanych.


W badaniu przeprowadzonym na zlecenie rankomat.pl, znalazły się także informacje dotyczące odległości pokonywanych rocznie przez kierowców ze względu na ich wiek czy miejsce zamieszkania. Badanie zostało przeprowadzone przez Wavemaker metodą CAWI na próbie N=507 w dwóch falach 28.01-03.02.2019 i 25.02-03.03.2019. W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18-64 lata posiadające prawo jazdy oraz samochód.

oprac. i fot. archiwalne Elżbieta Węgrzyn