Podczas ostatniej sesji wałbrzyscy radni przegłosowali poprawkę budżetową, która obejmuje m.in. dotację do zakupu samochodu terenowego dla policji i zakup używanego samochodu do obsługi... miejskich placów zabaw.

- Proponujemy zwiększyć wydatki miasta o 50 tys. zł, kwota ta dotyczy funkcjonowania policji w Wałbrzychu. Środki mają być przeznaczone na zakup specjalnego samochodu SUV, który będzie użytkowany przez funkcjonariuszy wałbrzyskiej policji - referowała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Ewa Kłusek, skarbniczka.
W przesunięciach budżetowych pojawił się też inny motoryzacyjny wydatek. - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta planuje zakup samochodu za kwotę 25 tys. zł. Chodzi o samochód do obsługi naszych placów zabaw realizowanych z w ramach budżetu partycypacyjnego i obywatelskiego - zaznaczyła pani skarbnik i wyjaśniła, że chodzi o samochód używany, dogodny do prowadzenia prac.
Radni przyjęli rekomendowane przesunięcia budżetowe, jednak wyrażali zastrzeżenia co do współfinansowania policyjnego samochodu. Przypomnieli o tym, że 12 samochodów dla policji za kwotę 1 mln zł miasto zakupiło z wałbrzyskiego budżetu partycypacyjnego z 2015 roku.

Przypominamy wzmiankowany zakup z 2016 roku - Wałbrzyska policja odebrała nowe samochody [ZDJĘCIA]

Elżbieta Węgrzyn
fot. ELW - archiwalne - policyjne samochody zakupione z miejskich środków