30 września 2021 podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha radni poddali głosowaniu projekt uchwały wnoszącej podwyżkę cen parkowania w I i II strefie w mieście, wzrostów cena abonamentów dla parkujących oraz likwidacji zniżki dla parkujących na terenie miasta właścicieli hybryd.

Podwyżki już w październiku

Zgodnie z zapowiedziami projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat w Wałbrzychu został przedstawiony na wrześniowej sesji Rady Miejskiej.

- Komisja Sportu, Turystyki i Promocji projektu tego nie opiniowała, Komisja Edukacji i Kultury wydała negatywną opinię, a pozostałe komisje projekt zaopiniowały pozytywnie - wyjaśnia Maria Romańska, przewodnicząca Rady Miejskiej.  


Projekt przedstawiła Edyta Andrejczuk z Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania. - Uchwała przewiduje zmiany dotychczasowych stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach w strefach płatnego parkowania. I tak opłata za godzinę parkowania w strefie I  zwiększa się z 3 zł na 4 zł, w strefie II ze 1,5 zł na 2 zł. Abonament ogólnodostępny w strefie I z 250 zł na 330 zł za miesiąc, a w strefie II z 150 zł na 200 zł miesięcznie. Abonament dla mieszkańców na pierwszy pojazd zmienia się z 50 na 100 zł na rok, a na drugi pojazd ze 100 zł na 250 zł za rok, abonament przy ul. Sokołowskiego z 50 zł na 60 zł na miesiąc i ze 100 na 130 zł za kwartał. Opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej zwiększona jest z kwoty 30 jeśli opłata jest wnoszona do 7 dni, na kwotę 50 zł, i z kwoty 50 jeśli opłata jest wnoszona po 7 dniach do kwoty 250 zł. Zmiany obejmują również opłatę za pojazd hybrydowy, który dotychczas parkował bezpłatnie, a po zmianie będzie go dotyczyła opłata jak za każdy pojazd. Bezpłatnie nadal parkować mogą pojazdy elektryczne - wylicza przedstawicielka ZDKiUM. Szczegółowo zmiany zawarte w uchwale przedstawiliśmy - Wałbrzych: Ceny parkowania od października w górę. Znamy [STAWKI].

Nie zmieniły się dotychczasowe ramy, parkingi nadal są płatne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, a w weekendy będą bezpłatne. Poza właścicielami aut elektrycznych opłatą za parkowanie nieobjęte są samochody służb, w tym służb komunalnych podczas wykonywania pracy, a także oznakowane pojazdy hospicjów i niepełnosprawni legitymujący się ważną kartą osoby niepełnosprawnej.  
 


Kto za, kto przeciwko?

Opinię nieobecnego na sesji prezydenta Romana Szełemeja przedstawiła przewodnicząca. Prezydent w oparciu o przepisy prawa pozytywnie zaopiniował rozpatrywany projekt. 

Za projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciwko 4, nie głosowało 2, nikt się nie wstrzymał od głosu, a 2 radnych było nieobecnych. Jednym z czterech głosujących przeciwko temu projektowi był Piotr Kwiatkowski szef RWS Śródmieście, czyli dzielnicy, w której znajduje się cała strefa I parkowania i duża część strefy II. Radny podziela wątpliwości mieszkańców Śródmieścia, którzy podobnie jak mieszkańcy okolic szpitala na Piaskowej Górze są jako jedyni w mieście zobowiązani do opłat za abonament parkowania. Pozostali mieszkańcy mogą parkować w okolicy swoich domów nieodpłatnie.
Przeciwko projektowi głosowali też Anna Adamkiewicz, Cezary Kuriata i Renata Wierzbicka, a radny Marek Dolat i Jacek Szwajgier głosów nie oddali.  


Polecamy:
Wałbrzych: Ceny parkowania od października w górę. Znamy [STAWKI]


oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn