Zgodnie z projektem uchwały, który zostanie przedstawiony na sesji 29 sierpnia kierowcy parkujący w naszym mieście już od września w I strefie parkowania zapłacą od razu 3 zł za pierwszą godzinę bez względu czy ich postój trwał chwilę, czy całą godzinę.

Nowelizacja wałbrzyskiej uchwały Nr VI/90/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat znosi podział pierwszej godziny parkowania w strefie pierwszej na krótsze okresy, za które płacono mniej.

 Zgodnie z dotychczas obowiązującą uchwałą Nr VI/90/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w I strefie płatnego parkowania wynosi 3,00 zł za pierwszą godzinę, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju, czyli:
a) 1,00 zł za pierwsze rozpoczęte 20 minut,
b) 2,00 zł za czas postoju od 21 minuty do 60 minuty.
Zgodnie z nowelizacją kierowca parkujący w centrum płacą od razu 3 zł bez względu na to, czy parkować będą 15, 25, czy 55 minut.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Ze względu na rosnące koszty związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania proponuje się wprowadzenie zmian w wysokości stawki opłaty za pierwszą godzinę w I strefie parkowania poprzez wprowadzenie opłaty za pełną godzinę, bez podziału na pierwsze rozpoczęte 20 minut oraz za czas postoju pomiędzy 21 minut a 60 minut.

Jeśli radni zaakceptują ten projekt, uchwała zacznie obowiązywać 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz też: Wałbrzych: uwaga - zmiana wysokości opłat na parkingach!

Polecamy:
ROZBUDOWA PARKINGU NA RYCERSKIEJ [FOTO]
CO JESZCZE DO WYBURZENIA POD PARKING W CENTRUM?
BEZPŁATNY PARKING W CENTRUM I WIĘKSZY NA RYCERSKIEJ

Więcej parkowaniu i parkingach:
EGIPSKIE CIEMNOŚCI NA PARKINGU

NOWE PARKOMATY I NIE TYLKO
CZY BĘDZIE PREZENT DLA PARKUJĄCYCH KIEROWCÓW?
WAŁBRZYCH MA KŁOPOT Z PORZUCONYMI AUTAMI
PARKINGOWA REWOLUCJA W WAŁBRZYCHU
WIĘCEJ PARKINGÓW W WAŁBRZYCHU
KIEROWCOM SPOWSZEDNIAŁY SŁUPKI
ZAPŁAĆ ZA PARKING TELEFONEM

oprac. i fot. ELW