Zmiana taryfikatora mandatowego już przynosi pierwsze skutki w Wałbrzychu i powiecie. Trzech kierowców, którzy mieli "zbyt ciężką nogę" drogówka obdarzyła mandatami przynajmniej o 300 zł wyższymi niż te, które otrzymaliby wedle przepisów obowiązujących w 2021 roku.

- Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu dbając o bezpieczeństwo na drogach codziennie kontrolują prędkość kierujących. Przez pierwsze cztery dni nowego roku funkcjonariusze ujawnili 32 wykroczenia związane z tym zagadnieniem, a tylko trzy osoby przekroczyły prędkość powyżej 30 km/h. Mandaty karne w tych przypadkach zaczynają się jednak od 800 złotych, a wcześniej maksymalny wymiar kary wynosił do 500 złotych - informuje Marcin Świeży, oficer prasowy KMP Wałbrzych.

Spośród 32 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości przez użytkowników pojazdów 16 przypadków dotyczyło przekroczenia jej w przedziale 11-20 km/h. W przedziale od 21 do 30 km/h funkcjonariusze ujawnili natomiast 13 wykroczeń. Dwa czyny dotyczyły prędkości od 31 do 40 km/h, a jedno zakresu prędkości od 41 do 50 km/h. Nikt nie utracił prawa jazdy.

Wałbrzyska policja informujemy, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje teraz grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie nawet 2500 złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. We wrześniu tego roku zmieni się jednak ich ilość za poszczególne wykroczenia.

Taryfikator obowiązujący od 1 stycznia 2022:

  • do 10 km/h – 50 zł – 0 punktów
  • od 11 do 15 km/h – 100 zł – 2 punkty
  • od 16 do 20 km/h – 200 zł – 2 punkty
  • od 21 do 25 km/h – 300 zł – 4 punkty
  • od 26 do 30 km/h – 400 zł – 4 punkty
  • od 31 do 40 km/h – 800 zł – 6 punktów
  • od 41 do 50 km/h – 1000 zł – 8 punktów
  • od 51 do 60 hm/h – 1500 zł – 10 punków
  • od 61 do 70 hm/h – 2000 zł – 10 punków
  • od 71 do 80 hm/h – 2500 zł – 10 punków

Tym, którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.


Polecamy:

Rozporządzenie zaostrzające kary. Mandaty drogowe w górę!


oprac. ELW
KMP Wałbrzych