Ta wiadomość może ucieszyć kierowców - w jakiej części miasta jest planowana nowa stacja benzynowa, a gdzie nowy warsztat samochodowy z myjnią?


Między Starym Zdrojem a Śródmieściem

Prezydent Wałbrzycha zawiadamia, że pismem z 12.10.2020 r. zwrócono się o wydanie opinii do organów właściwych w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw ciekłych i LPG z myjnią ręczną i zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 7/4 obręb 20 Stary Zdrój w Wałbrzychu”. Stacja paliw miałaby powstać przy ul. Chrobrego w okolicy przejazdu kolejowego i przystanku komunikacji miejskiej na żądanie, w kierunku na Stary Zdrój.

Strony mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego, ul. Matejki 2w Wałbrzychu, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod tym adresem, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu. Rozpatrzy je prezydent miasta.


Na Szczawienku

Prezydent zawiadamia też, że pismem z 8.10.2020 r., wezwał Mateusza Turczaka, działającego w imieniu inwestora, tj. PAP-TRANS Piotr Brożek z/s w Wałbrzychu przy ul. Gagarina 20, do złożenia merytorycznych wyjaśnień do wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż dwóch hal namiotowych oraz budowa warsztatu wraz z myjnią dwustanowiskową” (dz. nr 383, obręb Szczawienko nr 4).

Z przedmiotowym pismem strony mogą zapoznawać się w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego, ul. Matejki 2 w Wałbrzychu, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.


Czytaj też:
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI PARKINGOWEJ W WAŁBRZYCHU JUŻ DZIAŁA
PODZAMCZE: SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA PARKINGOWE


Opr. MS
Foto: ilustracyjne