Na ostatniej sesji rady miasta pod obrady trafiły dwie uchwały - dotycząca podwyżek podatku od nieruchomości i podwyżek opłat parkingowych.


Spór o podatek

Na ostatniej, październikowej, sesji rady miasta w Szczawnie-Zdroju poddana pod głosowanie została uchwała podnosząca podatki od nieruchomości o 6,9% w stosunku do 2020 roku. Po burzliwej dyskusji uchwała nie przeszła. Z 14 obecnych radnych 3 było za, 10 przeciw, jeden nie oddał głosu.

- To nie czas na podnoszenie podatków od nieruchomości! To czas troski o nasze budżety domowe i o naszych przedsiębiorców. Padł też wniosek o zwiększenie podatku o 3,9%, który ostatecznie nie przeszedł - skomentował głosowanie przewodniczący rady miejskiej Michał Broda.

Jak broni uchwały burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, budżet miasta obciążony wydatkami związanymi z pandemią mógł zyskać na tym 150 000 zł w 2021 roku. A spadły mocno między innymi wpływy z udziału gminy w podatku od wynagrodzeń, ponieważ wiele firm ograniczyło w tym roku okresowo działalność lub wręcz ją zawiesiło. Do tego, jak podkreślał włodarz, gmina wiosną już pomagała przedsiębiorcom.

- Na wiosnę rada miasta zdecydowała na mój wniosek, by umorzyć podatek od nieruchomości dla tych działalności, które były wyłączone z możliwości pracy. Skutek tego był taki dla budżetu miasta, że utraciliśmy wtedy dochody rzędu 300 000 zł, więc pojawiają się trudności z realizacją budżetu i wielu różnych zadań. Zbliża się koniec roku, radni złożyli 75 wniosków o wartości około 16 mln zł, a podczas wcześniejszych sesji przegłosowali do realizacji 8 ogromnych inwestycji za kwotę około 20 mln zł na rok 2021. Rozumiem radnych i mieszkańców, ale statystycznie byłoby to na głowę mieszkańca około 30 zł w skali roku, a nawet mniej, bo największe kwoty podatku płacą duże firmy, takie jak Tesco czy John Cotton. Każdy mieszkaniec musiałby ponieść opłatę kilkuzłotową, na przykład przy mieszkaniu o wielkości 50 metrów kwadratowych zapłaciłby w 2021 roku więcej o 3-4 zł - skomentował burmistrz.

A tak wyglądały proponowane zmiany:Parkingi bez sporu

Podczas sesji przegłosowano natomiast uchwałę dotyczącą nowych stawek parkingowych.

- Zwiększenie opłat parkingowych spowoduje to, że przyjeżdżający, turyści, goście, będą musieli te wyższe drobne kwoty zapłacić. To nie dotyczy mieszkańców. To może być pewnego rodzaju rekompensata na rzecz budżetu, bo będą wpływy prawdopodobnie większe do budżetu, jeżeli taka ilość kuracjuszy i gości będzie odwiedzać Szczawno, jeśli zechcą te opłaty rzetelnie uiszczać i to będzie znaczące dla miasta - mówił Marek Fedoruk.


Nowy cennik:


W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej wprowadza się następujące zmiany: za pierwszą godzinę 2,50 zł, za drugą godzinę 3,00 zł, za trzecią godzinę 3,50 zł, za czwartą i każdą następną godzinę 2,50 zł. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


W Wałbrzychu zmiana została przegłosowana, tam również nie obyło się bez dyskusji. Pisaliśmy o tym:
WAŁBRZYCH: NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD 2021 ROKU


Tekst i foto: Magdalena Sakowska