Pojazdy, które będą miały prawo wjeżdżać na tereny stref czystego transportu będą miały specjalne nalepki dzięki którym można będzie zidentyfikować paliwo, jakiego używają. Zielone nalepki będą miały pojazdy napędzane wodorem, niebieską elektryczne, a fioletową zasilane LNG.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadza ona specjalne oznakowanie pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi: wodorem, energią elektryczną, sprężonym gazem ziemnym CNG czy skroplonym gazem ziemnym LNG.


Te różnokolorowe nalepki użytkownicy będą umieszczali na przedniej szybie pojazdu i dzięki temu będą mogły korzystać z przywilejów wynikających z tzw. ustawy o elektromobilności czyli np. wjeżdżać do stref czystego transportu, które mogą zostać utworzone w centrach miast przez samorządy.

Rozporządzenie wprowadzi również specjalne naklejki dla autobusów przystosowanych do zasilania gazem. Nalepka z napisem LPG będzie oznaczała będzie autobus napędzany skroplonym gazem ropopochodnym; z napisem CNG - bus napędzany sprężonym gazem ziemnym; LNG - skroplonym gazem ziemnym.

Specjalne oznakowanie będą też miały „zwykłe” pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Zieloną naklejkę z literą „H” będzie można nakleić na samochód napędzany wodorem; niebieską z dwoma literami „EE” dostanie samochód elektryczny, brązowa z „CNG” będzie oznaczała auto napędzane sprężonym gazem ziemnym, a fioletową z napisem „LNG” będzie mógł się posłużyć użytkownik pojazdu na skroplony gaz ziemny.

Naklejki dla pojazdów napędzanych prądem i wodorem będą wydawane od 1 lipca br. do 31 grudnia przyszłego roku. Później takie samochody dostaną specjalne tablice rejestracyjne, których wzór zostanie określony w innym rozporządzeniu.
Celem ustawy o elektromobilności jest upowszechnienie w Polsce transportu na paliwa alternatywne. Ma to nastąpić przez stworzenie systemu zachęt do zakupu aut elektrycznych, rozwój infrastruktury do ładowania i wsparcie tych technologii w transporcie publicznym. Stworzenie podstaw przełoży się na szanse biznesowe dla polskich przedsiębiorców, wykorzystanie potencjału sektora badawczo-rozwojowego, wzrost innowacyjności gospodarki, w szczególności sektora energii.

Te przepisy mają się przyczynić m.in do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza.