Ważna informacja dla tych, którzy nie mieszczą się na parkingach "starego" Podzamcza.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych, które są aktualnie tworzone przy ul. Basztowej. Podania można składać do 20 sierpnia.

Na stronie internetowej Spółdzielni znajduje się „Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” oraz uchwała rady nadzorczej dotycząca wysokości stawek czynszu dzierżawnego za przedmiotowe miejsca parkingowe. Wynoszą one w tej chwili 30 zł netto miesięcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74/66-56-963.

Więcej o nowym parkingu:
PODZAMCZE: TEN PARKING BĘDZIE NA PEWNO (FOTO)

O parkingach na Podzamczu:
PODZAMCZE: PARKINGI, TRASA KOLEJOWA, STRAŻ POŻARNA, PARKINGI
PODZAMCZE O NOWYCH PARKINGACH, ZMIANACH NA ULICACH I O ŚMIECIACH

PODZAMCZE: MIEJSCA PARKINGOWE - PIERWSZE UMOWY PODPISANE
NA PODZAMCZU POSYPIĄ SIĘ MANDATY
PODZAMCZE: CO Z TYMI PARKINGAMI?


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn